Podziekowania


Caritas Parafii Niepokalanego Pocz?cia NMP w Józefowe ma bardzo du?e osi?gni?cia w realizacji zak?adanych celów. Dowodem na to s? wyniki ró?nych kontroli, ankiet, zapisy w kronice, adnotacje w prasie oraz indywidualne podzi?kowania. Zobacz niektóre z nich:Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony