Koła Żywego Różańca


Różaniec

Koła Żywego Różańca są grupami o charakterze modlitewnym, na ten aspekt pobożności kładziony jest główny nacisk przez jego członków.
W naszej parafii pierwsze KŻR powstały w roku 1965 a od roku 1992 powstają nowe.



Obecnie zelatorami Kół są następujące osoby:


  • Barbara Bojarska
  • Zofia Rogowska
  • Zofia Kropop
  • Anna Korga
  • Krystyna Ołówek
  • Aniela Wojciechowska

W parafii istnieje dwadzieścia Róż po dwadzieścia członków w tym jedna grupa nauczycieli i Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci przy Szkole Podstawowej
w Majdanie Nepryskim.

Każdy członek KŻR codziennie odmawia jeden dziesiątek różańca - tj. jedna tajemnicę według opracowanego harmonogramu w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego na dany miesiąc.


Zmiany tajemnic odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela 
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

 

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony