Rycerstwo Niepokalanej


b_140_0_16777215_0___images_fotki-podstron_rycerstwo_niepokalanej.jpgRycerstwo Niepokalanej I stopnia, w swojej dzia?alno?ci ogranicza si? do akcji indywidualnych nie ma narzuconych form zewn?trznych.

Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem maj?cym na celu wyrywanie dusz ludzkich z side? piekielnych
i zdobywanie tych dusz dla Niepokalanej oraz ich jak najwi?ksze u?wi?cenie. G?ówny nacisk k?adziony jest na modlitw?, liturgi?, rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej, propagowanie czasopism katolickich w sposób za? szczególny "Rycerza Niepokalanej", dla dzieci "Ma?ego Rycerza Niepokalanej". Wszystko to ma prowadzi? cz?onków ruchu do ?ycia przystaj?cego mianu Rycerza
i Rycerki Niepokalanej.

Rycerstwo Niepokalanej dzia?a w naszej parafii od roku 1955.

Delatorem ruchu obecnie jest pani Genowefa Papiernik.

Liczba cz?onków wpisanych do Ksi?gi Rycerstwa w Niepokalanowie wynosi 75 osób.

Dzia?alno?? rycerstwa to:

 • szerzenie Królestwa Naj?wi?tszego Serca Jezusowego;
 • apostolstwo indywidualne we w?asnym ?rodowisku, w?ród krewnych, znajomych, wspó?pracowników w miejscach pobytu;

Do g?ównych form apostolstwa ruchu nale??:

 • przestrzeganie zalece? Dyplomika Rycerstwa Niepokalanej;
 • regularne ucz?szczanie na Eucharysti?, cz?ste korzystanie ze spowiedzi ?wi?tej i przyjmowanie Komunii ?wi?tej;
 • ?wiadectwo ?ycia p?yn?cego z wiary, nadziei i mi?o?ci;
 • rozmowy;
 • lektura dobrej prasy katolickiej;
 • modlitwa indywidualna;
 • umartwienia i posty;
 • rozpowszechnianie Cudownego Medalika;
 • organizowanie wieczorków maryjnychWyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony