Modlitwy za zmarłych


Znicz W miesiącu listopadzie zapraszamy wszystkich wiernych parafian na odprawianą codziennie o godz. 17.00 Mszę świętą. Po Mszy przed Najświętszym Sakramentem będziemy modlili się na różańcu  za zmarłych wymienianych na kartkach wypominkowych.
Pamiętajmy, że przyjęta Komunia św. i modlitwa jest najpiękniejszym darem jaki możemy ofiarować naszym zmarłym przodkom.

W listopadzie mamy możliwość uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.
Odpust zupe?ny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu:

Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

Spełnienie trzech warunków:
  • spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
  • przyjęcie Komunii świętej
  • odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.


Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.


Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony