Jubileusz Ks. Kanonika Stanisława Gliniaka

 

W dniu dzisiejszym w Stanisławowie o godz. 12.30 została odprawiona uroczysta Msza święta odpustowa ku czci św. Stanisława BM połączona z Jubileuszem 50-lecia kapłaństwa i imieninami naszego Ks. Kan. Stanisława Gliniaka. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Franciszek Hojnowski, były wikariusz naszej parafii.
W kościele parafialnym w Józefowie wieczorna Msza święta również była sprawowana w intencji Ks. Jubilata. Uczestniczyli w niej Księża Jubilaci z rocznika święceń księdza kanonika, księża pracujący dawniej w naszej parafii a także liczne delegacje i zaproszeni goście.                                                                                         

Przy tej okazji przypominamy najważniejsze wydarzenia z życia księdza Stanisława.

Ks. Kan. Stanisław Gliniak święcenia kapłańskie otrzymał 09 kwietnia 1961 r. w Lublinie. W latach 1961- 1963 pełnił posługę wikariusza w parafii Dzierzążnia w dekanacie Tomaszów Lubelski, następnie w latach 1963 – 1968 był wikariuszem w parafii Surhów - dekanat Krasnystaw. Później został skierowany do opieki duszpasterskiej nad wiernymi w Kraśniczynie, par. Surhów, a w dniu 10 kwietnia 1972r. mianowany proboszczem nowej parafii Kraśniczyn. Dnia 20 czerwca 1979 r. decyzją ks. bpa lubelskiego Bolesława Pylaka został zwolniony z obowiązków administratora parafii Kraśniczyn, a mianowany administratorem parafii  w Józefowie Biłgorajskim z prawami i obowiązkami proboszcza. 22 grudnia 1984r.w dowód uznania dla gorliwej pracy i godnej postawy kapłańskiej oraz okazując wyraz szczerej życzliwości ks. bp Bolesław Pylak mianował ks. Stanisława kanonikiem honorowym  świetnej Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Dnia 02 października 1987 r. decyzją bpa lubelskiego ks. prof. Bolesława Pylaka został utworzony nowy dekanat w Józefowie, a ks. kan. Stanisław Gliniak został mianowany pierwszym dziekanem tegoż dekanatu. 20 września 1998r. ks. Stanisław otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Józefów. Do szczególnych osiągnięć ks. Jubilata w parafii Józefów oprócz wzorcowej pracy duszpasterskiej należy m.in.: budowa domu parafialnego w Józefowie, budowa kościoła filialnego w Stanisławowie, kapitalny remont kościoła parafialnego w Józefowie, zagospodarowanie otoczenia kościoła i plebanii, patronowanie od samego początku tworzenia się samorządów terytorialnych i działaniom lokalnym społeczności. Przykładem takiego działania może być aktywny udział przy remoncie i rozbudowie LO w Józefowie oraz organizowanie pomocy na rzecz powodzian, biednych i bezdomnych.  Funkcję proboszcza i dziekana dekanatu Józefów pełnił do dnia 06 czerwca 2003r. Od tego czasu do dnia dzisiejszego ks. kan. jako emeryt przebywa w naszej wspólnocie parafialnej  służąc nam przykładem, modlitwą i wzorową postawą kapłańską, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Życzymy Bożego błogosławieństwa, a szczególnie zdrowia na dalsze lata życia.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony