Wizytacja Biskupia i Bierzmowanie - 11 XI 2013 r.

W dniu 11 listopada 2013 roku mia?a miejsce wizytacja biskupia po??czona z sakramentem Bierzmowania. Wizytacji dokona? ksi?dz Biskup dr hab. Mariusz Leszczy?ski, ktry przed godzin? dziewi?t? przyby? do kaplicy w Stanis?awowie. Zosta? on przywitany przed wej?ciem do kaplicy przez ksi?dza Dziekana Zenona Mruga?? oraz ksi??y pracuj?cych w parafii. Po krtkiej modlitwie biskupa powita?y dzieci oraz miejscowa ludno??. Nast?pnie sprawowano Eucharysti? podczas ktrej Biskup Mariusz wyg?osi? homili?. Pod koniec Mszy ?w. udzieli? b?ogos?awie?stwa wszystkim wiernym oraz dzieciom. P?niej ksi?dz Biskup wraz z ksi?dzem Dziekanem udali si? na cmentarz parafialny, gdzie modlili si? za zmar?ych a w szczeglno?ci za zmar?ych kap?anw. Nast?pnie ksi?dz Biskup uda? si? do ko?cio?a parafialnego w Jzefowie, gdzie zosta? przywitany przez spo?eczno?? parafialn? a szczeglnie dzieci i rodzicw m?odzie?y, ktra mia?a przyj?? sakrament Bierzmowania. Ksi?dz Dziekan rwnie? powita? ksi?dza Biskupa a tak?e przedstawi? sprawozdanie z ?ycia parafii oraz prac i inwestycji dokonanych przy parafii od ostatniej wizytacji. Ksi?dz Biskup wraz z ksi?dzem Dziekanem sprawowali nast?pnie Eucharysti? w intencji naszej Ojczyzny, parafian i m?odzie?y przyst?puj?cej do sakramentu Bierzmowania. Podczas homilii Biskup porusza? wa?ne kwestie zwi?zane zarwno z histori? naszej Ojczyzny jak i z Ko?cio?em. Mwi? o zaplanowanym ataku na Ko?ci?, ktry rozgrywa si? na naszych oczach oraz przypomnia? o tym, ?e wszyscy tworzymy t? wsplnot?, a nie tylko biskupi i kap?ani. Wyja?nia? wiele powodw atakw na Ko?ci? oraz mwi? o pomijaniu w mediach takich warto?ci jak rodzina, szacunek do ?ycia czy moralno??. Po homilii Biskup udzieli? Bierzmowania 154 osobom. Na zako?czenie Mszy ?w. swoje s?owa wdzi?czno?ci wyrazili sami bierzmowani oraz przedstawiciele Rady Parafialnej. Biskup udzieli? tak?e b?ogos?awie?stwa dzieciom oraz wszystkim zgromadzonyn. Nast?pnie uda? si? pod pomnik na Rynku, gdzie mia?o miejsce z?o?enie wie?cw. Wzi?? tak?e udzia? w okoliczno?ciowej akademii w sali Kameralnej MOK przygotowanej przez uczniw Szko?y Podstawowej w Stanis?awowie. Nast?pnie Biskup Mariusz popodpisywa? ksi?gi parafialne oraz spotka? sie z ksi??mi pracuj?cymi w parafii. Zdj?cia z wizytacji oraz Bierzmowania mo?na zobaczy? w naszej galerii.

Ks. Marcin Migas

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony