Rekolekcje Wielki Post
PROGRAM  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

Parafia Niepokalanego Pocz?cia NMP w Józefowie
 17.03.2009r. – 19.03.2009r.Wtorek, 17.03.2009 r. – Rozpocz?cie Rekolekcji

7.00 – Msza ?w. z nauk? ogóln?
9.30 - Msza ?w. z nauk? ogóln?
11.00 - Msza ?w. z nauk? dla dzieci
12.30 – Msza ?w. z nauk? dla m?odzie?y z Gimnazjów i Liceum Ogólnokszta?c?cego
15.30 – STANIS?AWÓW
16.30 – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia – Legion Maryi
17.00 - Msza ?w. z  nauk? ogóln?

?roda, 18.03.2009 r.   – Sakrament Pokuty i Pojednania

7.00 – Msza ?w. z  nauk? ogóln?
9.30 -  Msza ?w. z nauk? dla chorych           
11.00 – Msza ?w. z nauk? dla dzieci
12.30 – Msza ?w. z nauk? dla m?odzie?y z Gimnazjów i Liceum Ogólnokszta?c?cego         
15.30 – STANIS?AWÓW
16.30 – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia – Rycerstwo Niepokalanej
17.00 – Msza ?w. z nauk? ogóln?             

Czwartek, 19.03.2009 r - ODPUST  KU  CZCI   ?W. JÓZEFA
                                        Sakrament Pokuty i Pojednania
                                       
Komunia ?wi?ta Generalna
                                        Intronizacja Relikwii ?w. S. Faustyny
                                        

               

7.00 –Msza ?w. z nauk? ogóln?
9.30 - Msza ?w. z nauk? ogóln?
11.00 - Msza ?w. z nauk? dla dzieci 
12.30 –Msza ?w. z nauk? dla m?odzie?y z Gimnazjów i Liceum Ogólnokszta?c?cego
15.30 – STANIS?AWÓW – Sakrament Pokuty i Pojednania
16.30 – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia – Caritas Parafii
17.00 – Suma odpustowa ku czci ?w. Józefa z Intronizacj? Relikwii ?w. Siostry
             Faustyny Kowalskiej                             


Rekolekcje prowadzi  ks. Krzysztof Wernicki SAC – Pallotyn z Sandomierza                                                        
                       
SERDECZNIE I GOR?CO ZAPRASZAMY
SZCZ??? BO?E W REKOLEKCJACH I SPOWIEDZI  ?W. !!!Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony