Życzenia Wielkanocne

 


Drodzy Parafianie i Kochani Goście!!!

Zmartwychwstanie Świętujemy dziś Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stajemy przed pustym grobem i śpiewamy radosne Alleluja. Po dramacie Wielkiego Piątku nastąpiła eksplozja radości. Dzisiaj życie pokonało śmierć. Pozwólmy się ogarnąć tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tajemnicy Paschalnej. Pozwólmy jej przeniknąć do naszej świadomości, do naszej wrażliwości, do naszych sumień, do naszych serc. Dziś Chrystus wyzwala nas z wszelkiego zniewolenia, egoizmu i wzywa, abyśmy zdobyli samych  siebie, abyśmy zdobyli miłość, która buduje i szuka dobra.


Zmartwychwstanie Chrystusa  nadało nowy kierunek naszemu życiu. św. Paweł powie: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.  Jego Zmartwychwstanie dało początek naszemu zmartwychwstaniu. Przeżywamy je już teraz, na ziemi.

Niech spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym  umocni w nas pragnienie nieba i życia wiecznego. Benedykt XVI powie, że: „nie musi się niczego bać ten, kto spotyka zmartwychwstałego Jezusa i posłusznie Mu się zawierza”. Nie lękajmy się był świadkami prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, tylko ona zwycięża świat i daje prawdziwe życie.

Radosne Alleluja niech rozbrzmiewa dziś w sercach każdego z nas. Pan zmartwychwstał i żyje. Pokonał śmierć, cierpienie i grzech. Dzieląc się tą radością pragniemy złożyć najgorętsze życzenia wielkanocne Parafianom i przybyłym Gościom.

Niech Zmartwychwstały Chrystus rozproszy wszelkie troski i trudności, niech Jego spojrzenie przeniknie nasze dusze i wskaże życiu właściwy kierunek, niech obdarzy nas przemianą serca i napełni nadzieją prawdziwego życia.

Duszpasterze  Parafii
Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony