Katolickie Przymierze Mężczyzn

Katolickie Przymierze Mężczyzn  imienia Bogdana Jańskiego - Bracia Zmartwychwstania

b_140_0_16777215_0___images_stories_logo1.png

 
Katolickie Przymierze Mężczyzn  imienia Bogdana Jańskiego - Bracia Zmartwychwstania powstało 2 lipca 2000 roku na "Wzgórzu Miłosierdzia" w Stryszawie koło Suchej Beskidzkiej i wywodzi się ze Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.  Działamy pod patronatem Zgromadzenia Zmartwychwstańców. 
W naszej Parafii mężczyźni spotykają się w ramach „Przymierza”  od kwietnia 2014r. Na terenie Diecezji zamojsko-lubaczowskiej „męskie domki” istnieją w Niemirówku, Tomaszowie Lubelskim i Józefowie.
Przymierze ma charakter ponadwspólnotowy i jest otwarte dla wszystkich mężczyzn. Jego celem jest kształtowanie tożsamości mężczyzny, a tym samym formowanie go do głębszego życia i posługi w rodzinie, Kościele i świecie. 
Jezus przyszedł, by dać nam pełnię życia. Dokonało się to poprzez Paschę – przejście ze śmierci do Życia. Doświadczenie Paschy jest czymś, co możemy przeżywać z Jezusem.
                My,  Bracia – gdyż nimi jesteśmy w wierze - spotykamy się w Domu Zmartwychwstania jeden raz w miesiącu. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg takiego spotkania jest „Brat Gospodarz”. Spotkanie rozpoczyna wspólna modlitwa uwielbienia przeplatana śpiewaniem pieśni (na miarę męskich możliwości). Następnie czytamy wspólnie Listy Świętego Pawła oraz dzielimy się naszym doświadczeniem życia i wiary w odniesieniu do czytanego wcześniej Słowa. Po czasie dzielenia przechodzimy do wspólnego świętowania, przy stole zastawionym tym, co każdy z nas przyniesie. Jest to czas na męskie rozmowy, bez gry pozorów, udawania i w pełnej szczerości. Tutaj Jezus Chrystus jest naszym Bratem i Przyjacielem. Po spotkaniu jesteśmy napełnieni optymizmem oraz radością, całkiem inaczej podchodzimy do problemów dnia codziennego. 
Od samego początku Pan Bóg w nas, mężczyznach, pokładał nadzieję, bazując na naszej wrodzonej sile, waleczności i stałości. To nam, mężczyznom, Bóg powierzył odpowiedzialność za małżeństwa, rodziny, dzieci. 
   Podjęliśmy wyzwanie i zapraszamy każdego mężczyznę do odważnego zawalczenia o swoją tożsamość w domu, w Kościele i w świecie!            
   W Jezusie Zmartwychwstałym jest nasze zwycięstwo, a Duch Święty uposaży nas we wszystko, co do walki będzie potrzebne.
Naszym opiekunem duchowym i uczestnikiem spotkań jest ksiądz Marcin  Migas - do którego odsyłamy po bliższe informacje, jak również polecamy kontakt ze Sławkiem /Gospodarzem/ pod numerem 511 391 254 oraz stronę www.galilea.pl, gdzie w zakładce „Dla Kogo?”, znajdziesz „Przymierze Mężczyzn”.
 Nie jesteśmy anonimowi, przeważnie każdy z Was nas zna i kojarzy, więc …   zapraszamy na spotkanie
- zrób ten pierwszy  krok w stronę Zmartwychwstałego!
 
b_140_0_16777215_0___images_stories_jezus2.jpg
 
Zmartwychwstały Jezu Chryste
który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem
spraw, byśmy wiernie żyli
             duchem Twego Zmartwychwstania  
 
 
                                        
Odnów nasze serca
naucz nas umierać samym sobie
abyś Ty i tylko Ty w nas pozostał.
Uczyń nas znakiem Twojej miłości
co przemienia i przekształca.
Zechciej posłużyć się nami
w odnowie społeczeństwa
abyśmy głosząc Twoje życie
i Twoją miłość
doprowadzili wszystkich
do Twego Kościoła.
Przyjmij te prośby, Panie Jezu
który żyjesz i królujesz z Ojcem
w jedności z Duchem Świętym
jako Bóg na wieki.
Amen.
 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela 
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

 

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony