III Niedziela Zwyk?a 26.01.2014 r.

1.      Dzisiaj Dzie? Chorych na Tr?d i XIV Dzie? Islamu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

2.      W tym tygodniu  1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9,30 i 17.00.  O godz. 9.30 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. Po Mszy ?w. wieczorowej adoracja eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

3.      W przysz?? niedziel?,  02 lutego ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego - Matki Bo?ej Gromnicznej i 1. niedziela miesi?ca. Na ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo gromnic.  Jest to Dzie? ?ycia Konsekrowanego. Zbiórka ofiar do puszek dla Sióstr Klauzurowych. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu styczniu. Tego dnia  minie 8 rocznica sakry biskupiej Pasterza Diecezji, bpa Mariana Rojka.

4.      Mieszka?com Hamerni dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby.

5.      Przyjmujemy zapisy na Diecezjaln? Pielgrzymk? do Rzymu na kanonizacj? b?. Jana Paw?a II. Pielgrzymk? organizuje Diecezjalne Duszpasterstwo przy KRZ. Terminy: I/  23-29.04.2014r.; II/  24-30.04.2014r. Koszt 1 590 z?. Szczegó?y na tablicy informacyjnej i w KRZ.

6.      W dniach od 23 sierpnia do 30 sierpnia br. planowana jest pielgrzymka do Medjugorie. Koszt pielgrzymki: 500 z? + 180 euro.  Paszport jest nie potrzebny.

7.      Ofiary na k-ó?: bezim. z ul. Ko?ciuszki - 100 z?, bezim. z Hamerni - 300 z?, "Bóg zap?a?".

8.      Zmar? ?.p. Andrzej Kusiak z Samsonówki. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

9.      Sprawozdanie administracyjne. /odczyta?/

 

ZAPOWIEDZI PRZED?LUBNE

 

- Wiktor Bundyra, kaw. z Wólki ?osinieckiej, par. ?osiniec i Karolina Tarnowska, panna z Samsonówki, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony