?wi?to Ofiarowania Pa?sakiego - 02.02.2014 r.

 

1.      Dzisiaj ?wiatowy Dzie? ?ycia Konsekrowanego, zbiórka ofiar do puszek dla Sióstr Klauzurowych. Na ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awienie gromnic. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu styczniu. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 05 lutego wspomnienie ?w. Agaty. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00 z homili? i b?ogos?awie?stwem chleba, soli i wody.

3.      W tym tygodniu 1.pi?tek miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.

4.      Mieszka?com  Hamerni dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y  4 osoby. Nast?pne sprz?tanie za dwa tygodnie.

5.      "Zamojskie Amazonki" zapraszaj? wszystkie osoby leczone i po leczeniu chorób onkologicznych oraz ich rodziny na Msz? ?w., która zostanie odprawiona w ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a w Zamo?ciu 05 lutego br. o godz. 10.00. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

6.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e".

7.      Sprawozdanie Caritas /odczyta?/.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U B N E

 

-Jacek Borowiec, kaw. i Magdalena Radczak z d. Mazurkiewicz, stanu wolnego, oboje z Samsonówki par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony