XV Niedziela Zwyk?a 13.07.2014 r.

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej. Taca na WSD. Ofiarodawcom sk?adamy serdeczne „Bóg zap?a?”. O godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

2.      W ?rod?, 16 lipca – wspomnienie NMP z Góry Karmel. W sanktuarium Maryjnym w Tomaszowie Lubelskim VIII Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. Szczegó?y na plakacie. W naszym ko?ciele przed wieczorow? Msz? ?w. o godz. 17.00 odb?dzie si? modlitewne czuwanie czcicieli Matki Bo?ej Szkaplerznej. Zapraszamy wszystkich nosz?cych Szkaplerz ?w.

3.      W przysz?? niedziel?, 20 lipca po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo kierowców i po?wi?cenie pojazdów mechanicznych z racji wspomnienia ?w. Krzysztofa, patrona kierowców i podró?nych. ?wi?to to przypada w pi?tek,  25 lipca. Przy tej okazji mo?emy z?o?y? ofiar? na  ?rodki transportu dla polskich misjonarzy.

4.      W przysz?? niedziel? b?dziemy go?cili s. Dominikank? z Krakowa, która b?dzie zbiera?a ofiary do puszki na cele w Syberii.

5.      Do  30 lipca przyjmujemy zapisy na XXXII Piesz? Pielgrzymk? z Zamo?cia na Jasn? Gór?. Szczegó?y dla zainteresowanych podajemy w kancelarii parafialnej.

6.      Pielgrzymi udaj?cy si? do Mediugorie proszeni s? o uzupe?nienie danych osobowych do 15 lipca.

7.      Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osób.

8.      Trwaj? prace remontowe na organistówce. Obecnie malowane s? zewn?trzne ?ciany, a w tym tygodniu b?dzie wykonywane nowe orynnowanie i ganek przed g?ównym wej?ciem.

9.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Pawe? Rysztak, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Ewa Maroszek, panna z Borkowa, par. Straszyn - zapowied? I.

- Marcin Bil ze Stanis?awowa, par. tutejszej i Justyna Dro?dziel z Huciska, par. Bondyrz, cywilnie zwi?zani - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony