XXIII Niedziela Zwyk?a - 07.09.2014 r.

Parafia Niepokalanego Pocz?cia NMP w Jzefowie

tel. /84/ 687 80 28 www.eparafiajozefow.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Og?oszenia duszpasterskie

XXIII Niedziela Zwyk?a – 07.09.2014r.

1. Dzisiaj z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu. Od dzisiejszej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: 7.00, 9.30, 11.00 - Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 - suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Do?ynki oglnopolskie na Jasnej Grze.

2. Dzisiaj o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2014/2015. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli i rodzicw. Po?wi?cenie tornistrw dzieci klas I Szk? Podstawowych oraz spowied? ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego odb?dzie si? w tygodniu wychowania, ktry w tym roku przypadnie w dniach od 14 do 20 wrze?nia. Szczeg?y podamy w przysz?? niedziel?.

3. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej

4. Jutro, 08 wrze?nia ?wi?to Narodzenia NMP, MB Siewnej. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo ziarna siewnego i nasion.

5. W sobot?, 13 wrze?nia, Diecezjalny Dzie? Ministrantw w Krasnobrodzie. O godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

6. W przysz?? niedziel?, 14 wrze?nia ?wi?to Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Prosimy o odnowienie i przyozdobienie krzy?y przydro?nych. Taca na WSD. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawcw oraz IV Tydzie? Wychowania. Jest to rwnie? ?wiatowy Dzie? ?rodkw Spo?ecznego Przekazu.

7. W przysz?? niedziel? w Krasnobrodzie Diecezjalne ?wi?to Plonw. Rozpocz?cie o godz. 10.30 zbirk? delegacji z wie?cami przy Kaplicy Objawie? na Wodzie, o godz. 12.00 Msza ?w. - przewodniczy bp pomocniczy Mariusz Leszczy?ski. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

8. Ofiary na pomnik J.P.II: bezim. z Samsonwki - 100 z?, bezim. z Majdanu Nepryskiego - 100 z?, Serdeczne „Bg zap?a?”.

9. W zakrystii przyjmujemy zapisy na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy. Wyjazd 12 wrze?nia / pi?tek / o godz. 23.00 z placu przyko?cielnego, powrt w sobot? w godz. popo?udniowych.

10. Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Katolickim Radiu Zamo?? organizuje pielgrzymk? do Grecji "?ladami ?w. Paw?a" w dniach 29 wrze?nia - 07 pa?dziernika br. Koszt pielgrzymki wynosi 1 140 z?. Zapisy w dziale promocji i reklamy KRZ lub pod numerem telefonu: /84/ 639 97 97. Bli?szych informacji udzielamy w kancelarii parafialnej.

11. W dniach 27-28 wrze?nia 2014 r. odb?dzie si? XXX Pielgrzymka Ma??e?stw i Rodzin na Jasn? Gr?. Zapisy i dodatkowe informacje w Referacie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej pod numerem telefonu: 514811 434

12. W miesi?cu wrze?niu Kirche In Not /Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie/ organizuje zbirk? elektro?mieci prowadzon? w ca?ej Polsce. W naszej parafii odbir zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, m.in. komputerw, drukarek, telefonw, telewizorw, sprz?tu AGD itp. b?dzie mia? miejsce 15 wrze?nia - poniedzia?ek o godz. 11.30. Zu?yty sprz?t b?dziemy mogli sk?adowa? na placu wyznaczonym przed ko?cio?em obok dzwonnicy. Dzisiaj i w przysz?? niedziel? wychodz?c z ko?cio?a mo?emy pobra? ze stolika na placu przyko?cielnym stosown? ulotk? dotycz?c? tej akcji.

13. Dzisiaj w godzinach przedpo?udniowych zmar? ks. kan. Stanis?aw Gliniak. Msza ?w. ?a?obna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczy?skiego zostanie odprawiona we wtorek, 9 wrze?nia o godz. 18.00 w ko?ciele parafialnym pw. Niepokalanego Pocz?cia NMP w Jzefowie. Msza ?w. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka zostanie odprawiona w ?rod?, 10 wrze?nia o godz. 12.00 w ko?ciele parafialnym pw. Niepokalanego Pocz?cia NMP w Jzefowie. Po Mszy ?w. cia?o zmar?ego ks. Stanis?awa Gliniaka zostanie z?o?one na cmentarzu parafialnym w Jzefowie.

14. Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony