XXIV Niedziela Zwyk?a - 14.09.2014 r.

Parafia Niepokalanego Pocz?cia NMP w Jzefowie

tel. /84/ 687 80 28 www.eparafiajozefow.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Og?oszenia duszpasterskie

XXIV Niedziela Zwyk?a – 14.09.2014r.

1. Dzisiaj taca na WSD. W imieniu ks. Rektora i alumnw sk?adamy serdeczne „Bg zap?a?” za ofiary z?o?one na ten cel. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, m?odzie? i wychowawcw oraz IV Tydzie? Wychowania pod has?em: ”Prawda Fundamentem Wychowania”. Program Tygodnia Wychowania: /odczyta?.../, wywieszony jest rwnie? w gablocie ko?cio?a. Dzisiaj w Krasnobrodzie Diecezjalne ?wi?to Plonw - do?ynki. Rozpocz?cie o godz. 10.30 zbirk? delegacji z wie?cami przy Kaplicy Objawie? na Wodzie, o godz. 12.00 Msza ?w. - przewodniczy bp pomocniczy Mariusz Leszczy?ski. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

2. Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej.

3. Jutro, 15 wrze?nia wspomnienie MB Bolesnej, ?wi?to Patronalne Apostolstwa Dobrej ?mierci. Z tej racji w naszym ko?ciele o godz. 17.00 - adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, o godz. 18.00 Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

4. Jutro o godz. 11.30 w naszej parafii odbir zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji Kirche In Not - Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie. Zu?yty sprz?t b?dziemy mogli sk?adowa? na placu wyznaczonym przed ko?cio?em obok dzwonnicy. Wychodz?c z ko?cio?a mo?emy pobra? ze stolika na placu przyko?cielnym stosown? ulotk? dotycz?c? tej zbirki.

5. W czwartek, 18 wrze?nia dzie? patronalny dzieci i m?odzie?y z okazji ?wi?ta ?w. Stanis?awa Kostki.

6. W przysz?? niedziel?, 21 wrze?nia zbirka ofiar do puszki na Katolickie Radio Zamo??.

7. Ofiary na pomnik J.P.II: - bezim. z D?ugiego K?ta, bezim. z Hamerni "Bg zap?a?".

8. Mieszka?com z Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb.

9. Pragniemy raz jeszcze podzi?kowa? wszystkim, ktrzy swoj? modlitw? i obecno?ci? na pogrzebie wyrazili wdzi?czno?? zmar?emu ?.p. ks. kan. Stanis?awowi Gliniakowi. W tym tygodniu rozpoczn? si? prace przy ustawieniu pomnika, ktry jeszcze w miesi?cu sierpniu zosta? zdemontowany i poddany gruntownej renowacji. Renowacja tego pomnika jest wykonywana z funduszu zebranego podczas kwesty 1 i 2 listopada 2013r. Po ustawieniu pomnika zostanie w dalszej kolejno?ci wykonany grobowiec dla zmar?ego ks. kanonika. ?.p. ks. kan. Stanis?aw Gliniak s?u?y?, a p?niej jako senior przebywa? w naszej rodzinie parafialnej ??cznie 35 lat, od roku 1979 do 2014. W zwi?zku z powy?szym koszty zwi?zane z wykonaniem grobowca pokryje nasza parafia jako wyraz wdzi?czno?ci ?.p. ks. kanonikowi za lata pracy duszpasterskiej i administracyjnej. Pragniemy te? podzi?kowa? pracownikom Miejskiego O?rodka Kultury w Jzefowie na r?ce p. dyrektor Beaty Za?ko za przygotowany posi?ek dla ksi??y i przyjezdnych uczestnikw pogrzebu, a p. Zofii Kozyra za ofiarowane lody, o ktrych powiedzia?a, ?e s? od jej mamy ?.p. Jadwigi dla ?.p. ks. kanonika. Pragniemy rwnie? poinformowa?, ?e harmonogram Mszy ?w., ktre zosta?y zamwione w intencji ?.p. ks. Stanis?awa Gliniaka jest wywieszony na tablicy og?oszeniowej.

10. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mauti Stefano, kaw. z Frosinone /W?ochy/, par. ?w. Paw?a Aposto?a i Barbara Szwed, panna z Hamerni, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony