XXVIII Niedziela Zwyk?a - 12.10.2014 r.

XXVIII Niedziela Zwyk?a – 12.10.2014r.

 

1.      Dzisiaj obchodzimy XIV Dzie? Papieski  pod has?em: „Jan Pawe? II – ?wi?tymi b?d?cie”. Zbiórka ofiar do puszek na Dzie?o Nowego Tysi?clecia – ?ywy pomnik pontyfikatu ?w. Jana Paw?a II.

2.      W Watykanie w dniach od 05 do 19 pa?dziernika 2014r. odbywa si? Synod Biskupów po?wiecony rodzinie. Ojciec ?wi?ty Franciszek prosi m.in. nas Polaków o modlitwy w intencjach Ko?cio?a, a zw?aszcza w intencjach Synodu Biskupów.

3.      Dzisiaj jeszcze przyjmujemy zapisy na wycieczk? autokarow? do Przemy?la, która odb?dzie si? w najbli?sz? sobot?, 18 pa?dziernika. Wycieczk? organizuje Caritas Parafii , a w programie m.in. zwiedzanie zabytków Przemy?la z przewodnikiem plus obiad. Koszt 100 z?. Wyjazd w sobot? z placu przyko?cielnego o godz.7.30.

4.      Jutro z racji 13 dnia miesi?ca o godz. 17.00 Wielka Nowenna Fatimska. Ró?aniec poprowadz? cz?onkowie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka. Na procesj? ró?a?cow? prosimy  przynie?? ?wiece.   

5.      We wtorek, 14 pa?dziernika przypada Dzie? Edukacji Narodowej – Dzie? Nauczyciela.  Z tej racji nabo?e?stwo ró?a?cowe  zostanie odprawione  w intencji nauczycieli i pracowników o?wiaty.

6.      W czwartek, 16 pa?dziernika 36 rocznica wyboru kard. Karola Wojty?y – ?w. Jana Paw?a II na Stolic? Piotrow?.

7.       W sobot?, 18 pa?dziernika – ?wi?to ?w. ?ukasza Ewangelisty. Jest to patronalne ?wi?to s?u?by zdrowia. Z tej racji o godz. 17.00 Msza ?w. i nabo?e?stwo ró?a?cowe w intencji lekarzy, piel?gniarek i pracowników s?u?by zdrowia.

8.      W sobot?  MOK w Józefowie zaprasza  na VII Józefowskie Spotkanie z Poezj? Papiesk? i Piosenk? Religijn?. W programie: o godz. 10.00 w sali kameralnej MOK- prezentacje poezji, a o godz. 12.00 - prezentacje piosenki religijnej. Wieczorem po Mszy ?w. i nabo?e?stwie ró?a?cowym o godz. 18.00 w naszym ko?ciele koncert poezji papieskiej w wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów pt.: "Mi?o?? mi wszystko wyja?ni?a". 

9.      W przysz?? niedziel?, 19 pa?dziernika niedziela misyjna. Taca na cele misyjne. O godz. 12.30 Msza ?w. z okazji 22 rocznicy powstania Legionu Maryi w naszej parafii, natomiast uroczyste zebranie  odb?dzie si? 26 pa?dziernika po Mszy ?w. o godz. 12.30 w sali parafialnej. Zapraszamy sympatyków Legionu Maryi.  

10.  W przysz?? niedziel?, po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas III przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.- po?wi?cenie i wr?czenie dzieciom ró?a?ców.

11.  W przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 11.00, czyli o godz. 12.00  w sali parafialnej  odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej. Zapraszamy wszystkich pa?stwa radnych.   

12.  Mieszka?ców  Majdanu Nepryskiego prosimy o  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

13.   Dzi?kujemy za ofiarowane chryzantemy do ko?cio?a p. Teresie Tarnowskiej z ul. Bi?gorajskiej i p. Helenie Pu?niak z ul. Targowej.

14.   Ofiary na k-ó?: bezim. z D?ugiego K?ta Wsi,  bezim. Siedlisk, ofiara na pomnik J.P.II - K?R Legionu Maryi, bezim. z Majdanu Nepryskiego, serdeczne „Bóg zap?a?”.

15.   Mieszka?cy Górnik z?o?yli ofiar? na dwie Msze ?w. w intencji ?.p. Ks. Kan Stanis?awa Glinika, które zostan? odprawione w Stanis?awowie podczas odpustu ku czci ?w. Stanis?awa B.M  10 maja 2015r.

 

 

16.  Diecezjalne Centrum ?wiatowych Dni M?odzie?y Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pragnie przeprowadzi? wst?pne rozeznanie jak? ilo?? m?odzie?y s? w stanie przyj?? rodziny w naszej parafii. Kwatery dla tej m?odzie?y potrzebne b?d? w dniach od 20 do 25 lipca 2016r. Dlatego te? prosimy naszych parafian aby  w dniu dzisiejszym  lub  w przysz?? niedziel?  zadeklarowali ch??  przyj?cia osób i zapisali w zakrystii ilo?? miejsc.

17.  Zmarli: ?.p. Bronis?aw Gontarz ze Stanis?awowa - pogrzeb jutro, 13 pa?dziernika o godz. 13.00 wyprowadzenie z domu; ?.p. Czes?aw Rój z ul. Ko?ciuszki - Bloki - pogrzeb jutro  o godz. 14.30  w ko?ciele w Tarnogrodzie. Wieczne odpoczywanie...

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

-  Bart?omiej Dudzi?ski, kaw. z Huciska, par. Bondyrz i Angelika Chodoba, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- Artur Wojnarski, kaw. z Górnik, par. tutejszej i Beata Ewa Poniewozik, panna z Lublina, par. NMP Nieustaj?cej Pomocy - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony