XXXIII Niedziela Zwyk?a 16.11.2014 r.

1.      Dzisiaj   taca na budownictwo ko?cielne.

2.      We wtorek, 18 listopada Rocznica Po?wi?cenia Ko?cio?a Katedralnego w Zamo?ciu.

3.      W tym tygodniu w ?rod?, 19 listopada planujemy sprz?tanie placu przyko?cielnego i otoczenia posesji parafialnej z zalegaj?cych li?ci. Zwracamy si? z pro?b? do parafian o przyj?cie z pomoc? w grabieniu li?ci w ?rod? od godz. 9.00.

4.      W pi?tek, 21 listopada o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej. Z tej racji w tym dniu nie ma nabo?e?stwa wypominkowego.

5.      W sobot?, 22 listopada wspomnienie ?w. Cecylii, patronki muzyki ko?cielnej. W Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 odb?dzie si? uroczysto?? przyj?cia stroju duchownego dla alumnów WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Cieszymy sie, ?e w tym dniu strój duchowny przyjmie alumn z naszej parafii Pawe? Krzaczek.

6.      W sobot?, w Stanis?awowie Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

7.      W przysz?? niedziel?, 23 listopada Uroczysto?? Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to doroczna uroczysto?? Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y.

8.     W zakrystii s? do nabycia kalendarze ?cienne Maryjne w cenie 5 z? i ksi??kowe rolników w cenie 24 z?.

9.     Ofiary na ko?ció?: bezim. z  D?ugi K?t – Osada , bezim. z ul. Armii Krajowej,  bezim. z ul. Le?nej. serdeczne „Bóg zap?a?”.

10.     Mieszka?com z Szopowego  dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. 29 Marca.

11.     Ko?o Radia Maryja przy Parafii Przemienienia Pa?skiego w Tarnogrodzie zaprasza na Pielgrzymk? do Torunia, Lichenia, Szymanowa i Niepokalanowa z okazji 23-lecia Radia Maryja w dn. 29 - 30 listopada /sobota-niedziela/ 2014r. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

12.     Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu informuje o bezp?atnych badaniach mammograficznych. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

13.     Zmar?a ?.p. +Joanna ?uczka z ul. Górniczej. Pogrzeb jutro, 17 listopada o godz. 12.30 wyprowadzenie z domu.  Wieczne odpoczywanie...

14.  Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony