?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi 01.01.2015 r.

1.      Dzisiaj Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela – G?ównej Patronki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokój.

2.      Jutro 1.pi?tek, pojutrze 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00

3.      W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 20.00, a od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia

4.      Przez ca?y miesi?c stycze? i luty Msze ?w. w dni powszednie b?d? odprawiane tylko rano o godz. 7.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie w tych miesi?cach po Mszy ?w. porannej.

5.      W niedziel?, 04 stycznia w MOK w Józefowie o godz. 14.30 odb?dzie si? Noworoczne Spotkanie zespo?ów pracuj?cych przy MOK oraz koncert Chóru "Harmonia" i Zespo?u "Musicus" z ?ukowej. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

6.      Planowana wizyta duszpasterska:

- dzisiaj, 01 stycznia - od godz. 15.00 - bloki przy ul. Ko?ciuszki

- jutro, pi?tek 02 stycznia - od godz. 11.00 – Borowina                                               

- sobota, 03 stycznia od godz. 11.00 - ul. Kamienna i ul. Ogrodowa

 

7.  W ostatni? niedziel? zosta?a zamkni?ta lista kandydatów do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej parafii. Zg?oszeni zostali:

- Borowina: Naklicki Adam, ?okaj Teresa

- D?ugi K?t Osada - Margol Adam, Czwal Ma?gorzata, Greszta Andrzej

- D?ugi K?t Wie? - Podolak Tadeusz

- Hamernia: Borowicz Jan, Mielniczek Alina, Mielniczek Jerzy, Mielniczek Marian, Lipian Ma?gorzata

- Józefów: Kude?ka Jan, Za?ko Marian, Jamroz Marianna, Kude?ka Maria, Hopko Józef, Hopko El?bieta, Krzaczek Janusz, Myszka S?awomir, Szpinda Bogus?awa, Surmacz Grzegorz, Bardak Janina, B?aszczyk Anna, Kraczek Adam, ?ago?na Marta, ?azorczyk Aleksander, Myszka Teresa, Sitarz W?adys?aw, Zaklekta Czes?aw

- ul. 29 Marca: Kude?ka Alfred, Pasierbiewicz Marian, (Buczkowski Grzegorz - kandydatura niewa?na z racji innego miejsca zamieszkania), Lekan Gra?yna, Ostasz Stanis?aw, Ostasz Marta, (Hurka?a Jan - kandydatura niewa?na z racji innego miejsca zamieszkania)

- Majdan Nepr. Klin: Lal Andrzej, Gontarz Kazimiera, Pleskacz Janusz, Basi?ska Krystyna, Gontarz Tadeusz, Szpinda Stanis?awa, Teterycz Anna, Rudy Stanis?aw

-Majdan Nepr. Choiny: Adamowicz Marian, Mielniczek Maria

- Potok-Senderki: Kusiak Marek, Kusiak Ryszard

- Samsonówka: Kudyba Urszula, Czerniak Bernadetta, Berdzik Mieczys?aw

- Siedliska i Tartak D?ugi K?t: Pe? Piotr

- Szopowe: Maj Miros?aw, Tyto? Zbigniew, Holko Danuta, Maj Teresa

W ko?ciele w Stanis?awowie:

- Stanis?awów Ko?ció?: Gralak Stanis?aw, Waszczuk Tomasz

- Stanis?awów Skrzy?owanie: Kude?ka Jerzy, Bender Teresa, Bender Kazimierz, Hadacz Jan

- Górniki: Berdzik Wies?aw, Janiuk Leszek

Spo?ród w/w kandydatów wybierzemy radnych w najbli?sz? niedziel?, 04 stycznia 2015r.

 

8. Zmar? ?.p. Adam Ku?mierczak, ur. w naszej parafii, a ostatnio zamieszka?y w Che?mie. Pogrzeb 03 stycznia /sobota/ o godz. 10.30 - w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

 

 

         ?yczenia noworoczne: Nowy Rok niech b?dzie czasem pokoju oraz realizacji   

         osobistych zamierze?. Niech dobry Bóg udziela swojego b?ogos?awie?stwa wszystkim   

         parafianom oraz go?ciom a Matka Naj?wi?tsza, patronka naszej parafii oraz ?wi?ci  

         patronowie: ?w. Anna, ?w. Józef, ?w. Faustyna wypraszaj? wiele ?ask i zdrowia na  

         ka?dy dzie?.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony