IV Niedziela Zwyk?a 01.02.2015 r.

 

1.      Dzisiaj z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu styczniu.

2.      Jutro, 2 lutego ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego - Matki Bo?ej Gromnicznej. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Na ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awie?stwo gromnic.  Jest to Dzie? ?ycia Konsekrowanego. Zbiórka ofiar do puszek dla Sióstr Klauzurowych. Tego dnia  minie 9. rocznica sakry biskupiej Pasterza Diecezji bpa Mariana Rojka.

3.      W czwartek, 05 lutego wspomnienie ?w. Agaty. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00 z  homili? i b?ogos?awie?stwem chleba, soli i wody.

4.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00.  W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna po Mszy ?w. wieczorowej do godz. 20.00, od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

5.      Mieszka?com  ul. Sosnowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y  osoby. Nast?pne sprz?tanie za dwa tygodnie.

6.      Ofiara na ko?ció? - bezim. ze Stanis?awowa "Bóg zap?a?"

"Zamojskie Amazonki" zapraszaj? wszystkie osoby leczone i po leczeniu chorób onkologicznych oraz ich rodziny na Msz? ?w., która zostanie odprawiona w ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a w Zamo?ciu 05 lutego br. o godz. 10.00. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony