II Niedziela Wielkanocna - Mi?osierdzia Bo?ego 12.04.2015 r.

1.     Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna czyli Mi?osierdzia Bo?ego. ?wi?to patronalne Caritas. Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Caritas. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 adoracja Eucharystyczna w intencji wszystkich wydarze? w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do godz. 18.00. O godz. 15.00 wolontariusze Caritas Parafii odprawi? Koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Odpust w Majdanie Sopockim. 

2.      Do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego do Krakowa-?agiewnik uda?a si? pielgrzymka autokarowa z naszej parafii.

3.      W tym tygodniu odb?dzie si? spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do przyj?cia  I Komunii ?w. w ?rod?, 15 kwietnia o godz. 16.00 i w sobot?, 18 kwietnia o godz. 10.00.

4.      W przysz?? niedziel?, 19 kwietnia, z racji 3. niedzieli miesi?ca przed sum? odmawiane b?d? modlitwy do Matki Bo?ej Szkaplerznej,  a po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej.

5.      Za tydzie?  III Niedziela Wielkanocy zwana niedziel? Biblijn?. Rozpoczyna ona VII Ogólnopolski Tydzie? Biblijny. Zach?camy do lektury Pisma ?w.

6.      Mieszka?com ul. Kamiennej  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.                       By?y 4 osoby.

7.      Zach?camy do lektury tygodnika katolickiego  "Niedziela". W edycji ogólnopolskiej znajdziemy m.in. artyku?y o Bo?ym Mi?osierdziu, w edycji zamojsko-Lubaczowskiej - Pasterski G?os o fundamencie ?ycia, moc Boga - O. John Bashobora w Zamo?ciu.

8.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I    P R Z E D ? L U B N E

 

--Piotr Andrzej Misztal, kaw. z ?odzi, par. Przemienienia Pa?skiego i Dorota Berdzik, panna z Samsonówki, par. tutejszej - zapowied? II.

--Wojciech O?ówek, kaw. z Siedlisk, par. tutejszej i Karolina Szafra?ska, panna z W?oszczowej, par. b?og. Józefa Paw?owskiego - zapowied? II.

--Karol Smutek, kaw. z Bi?goraja, par. ?w. Jerzego i Karolina Tarnowska, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- ?ukasz Kozyra, kaw. z ?ukowej, par. Wniebowzi?cia NMP i Karolina Maria Surmacz, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

- Marcin Rybak, kaw. z Hamerni i Ewelina ?epik, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony