Wniebowst?pienie Pa?skie 17.05.2015 r

  1. Dzisiaj Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. W naszej parafii uroczysto?? 1. Komunii ?wi?tej o godz. 11.00 /39 dzieci - 25 ch?opców i 14 dziewczynek/.  Z tej racji nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 12.30. Taca na WSD. Po Mszach ?w. na pro?b? Caritas naszej Diecezji zbiórka ofiar do puszek   na odbudow? mieszkania dla  p. Oksany i Daniela, które  sp?on??o  18 stycznia 2015r. w wyniku po?aru bloku mieszkalnego w Ulhówku. W po?arze zgin?? jej m??. Oksana Braniewska zosta?a wdow? i matk? samotnie wychowuj?c? syna Daniela, który uczy si? w pi?tej klasie szko?y podstawowej.  Swoj? „cegie?k?” mo?emy  wp?aci? ponadto na konto Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z dopiskiem: „Pomoc dla Oksany i Daniela z Ulhówka”. Nr konta: 52 1020 5356 0000 1702 0173 6958

2.      Dzisiaj o godz.16.00 po?wi?cenie pól w  Borowinie, Szopowem  i  na ul. 29 Marca. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

3.      Jutro, 18 maja SP im. Jana Paw?a II w Majdanie Nepryskim obchodzi dzie? patrona. W programie Msza ?w. i akademia okoliczno?ciowa.

4.      W sobot?, 23 maja w Wigili? Zes?ania Ducha ?w. o godz. 20.00 zapraszamy na  Msz? ?w. z modlitw? o  dary Ducha ?w. i czuwaniem ze ?wiecami.

5.      W przysz?? niedziel?, 24 maja uroczysto?? Zes?ania Ducha ?w. - Zielone ?wi?tki. O godz. 12.30 Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich Rodzin. O godz. 16.00 po?wi?cenie pól w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Górniki Nowe, Górniki Stare i  D?ugi K?t Wie?. Taca na budownictwo sakralne.

6.      Codziennie po nabo?e?stwie majowym odprawiana jest Nowenna przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego.

7.      Rodzicom dzieci 1.komunijnych dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu i udekorowaniu  ko?cio?a. Dzi?kujemy te? w?a?cicielom "Mrówki" za udost?pnienie maszyny i umycie posadzki w ko?ciele.

8.      Ofiara na ko?ció? - bezim. z Siedlisk, "Bóg zap?a?".

9.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma: "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e".

10.  Modlitwa.

     

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Marek Myszka, kaw. D?browicy, par. Maksymiliana Kolbego i Aleksandra Szka?uba, panna z Hamerni, par. tutejszej  - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony