XI Niedziela Zwyk?a - 14.06.2015 r.

1.      W dniu dzisiejszym na boisku szkolnym odb?dzie si?  V Festyn Rodzinny oraz XIII Ma?y Festiwal Piosenki Dzieci?cej o "Józefowskiego S?owika". Dyrektor, pracownicy, rodzice i uczniowie SP w Józefowie serdecznie zapraszaj?. Rozpocz?cie imprezy o godz. 13.30.

2.      W ?rod?, 17 czerwca wspomnienie ?w. Brata Alberta Chmielowskiego. Okazja do wsparcia ubogich i modlitwy za osoby s?u??ce najbiedniejszym.

3.      W czwartek, 18 czerwca po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci w sali parafialnej.

4.      W pi?tek, 19 czerwca o godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.

5.      W przysz?? niedziel?, 21 czerwca przed sum? odmawiane b?d? modlitwy do MB Szkaplerznej.

6.      W przysz?? niedziel?,  b?dziemy go?cili ks. Zbigniewa Komana, pochodz?cego z Aleksandrowa, absolwenta LO w Józefowie, obecnie pracuj?cego jako misjonarz w  Moskwie. Ks. Zbigniew przez ca?y dzie? b?dzie g?osi? homilie i zbiera? ofiary do puszki na potrzeby duszpasterstwa ko?cio?a rzymskokatolickiego w Moskwie.

7.      W przysz?? niedziel?, po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? spotkanie rodziców i dzieci 1. komunijnych wyje?d?aj?cych na pielgrzymk? do Cz?stochowy.

8.      Mieszka?com ul. Górniczej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osób.

9.      Ofiary na k-ó?: bezim. z Samsonówki, bezim. z Majdanu Nepr., bezim. z ul. Le?nej - Bóg zap?a?.

10.  Modlitwa.  

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

 

- Waldemar Pu?niak, kaw. z Siedlisk, par. tutejszej i  Magdalena Krukowska, panna z Lublina, par. ?w. Józefa - zapowied? II.

- Sylwester Mielnik, kaw. z Tereszpola, par. Górecko Ko?cielne i Agnieszka Jachymek, panna z Potoka-Senderek, par. tutejszej - zapowied? I.

- ?ukasz Bekier, kaw. z Brody Du?e, par. ?w. Katarzyny w Szczebrzeszynie i Renata Lalik, panna z Górnik, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony