XII Niedziela Zwyk?a - 21.06.2015 r.

1.      Dzisiaj  go?cimy ks. misjonarza Zbigniewa Komana, pochodz?cego z Aleksandrowa, absolwenta LO w Józefowie, obecnie pracuj?cego  w  Moskwie. Ks. Zbigniew przez ca?y dzie? b?dzie g?osi? homilie i zbiera? ofiary do puszki na potrzeby pracy misyjnej w Moskwie. Taca na ?DM - Kraków 2016r.

2.      Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? spotkanie rodziców i dzieci 1. komunijnych wyje?d?aj?cych w dniach 23 i 24 czerwca /wtorek, ?roda/ na pielgrzymk? do Cz?stochowy.

3.      Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

4.      W ?rod?, 24 czerwca Uroczysto?? ?w. Jana Chrzciciela. Dzie? imienin ks. bp seniora Jana ?rutwy.  Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

5.      W sobot?, 27 czerwca wspomnienie MB Nieustaj?cej Pomocy. Odpust w Aleksandrowie. Tego dnia  organizowana jest z naszej parafii pielgrzymka na drog? krzy?ow? do Kalwarii Pac?awskiej. Wyjazd o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii. Koszt ok. 50 z?.

6.      W przysz?? niedziel?, 28 czerwca  o godz. 11.00 Msza ?w. dzi?kczynna na zako?czenie roku szkolno – katechetycznego 2014/2015.

7.      Mieszka?ców ul. Bi?gorajskiej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot? o godz. 13.00. W dniu wczorajszym z ul. Górniczej nie by?o nikogo.  

8.      Ofiary na ko?ció? - bezim. z ul. Wojska Polskiego , bezim. z ul. Ko?ciuszki "Bóg zap?a?"

9.      W ubieg?ym tygodniu zosta?y rozpocz?te prace przy malowaniu ko?cio?a wewn?trz. Przy tej okazji zechcemy tak?e od?wie?y? ?awki i podesty oraz do?wietli? sklepienie ko?cio?a.

10.  W ubieg?y wtorek, 16 czerwca odby? si? zjazd wolontariuszy Szkolnych Kó? Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w Werchracie. Z naszej parafii udzia? wzi??o 50 wolontariuszy wraz z opiekunami.

11.  Proboszcz Parafii  i Wójt Gminy ?ukowa zapraszaj?  na uroczysto?? religijno-patriotyczn? w przysz?? niedziel? 28 czerwca br. obok cmentarza partyzanckiego w Osuchach z racji 71. rocznicy Najwi?kszej Bitwy Partyzanckiej w Polsce. Szczegó?owy program na tablicy og?oszeniowej.

12.  Zmar?a ?.p. +Donata Biszczanik z Hamerni. Pogrzeb jutro, 22 czerwca o godz. 13.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie....

13.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Sylwester Mielnik, kaw. z Tereszpola, par. Górecko Ko?cielne i Agnieszka Jachymek, panna z Potoka-Senderek, par. tutejszej - zapowied? II.

- ?ukasz Bekier, kaw. z Brody Du?e, par. ?w. Katarzyny w Szczebrzeszynie i Renata Lalik, panna z Górnik, par. tutejszej - zapowied? II.

- Bart?omiej Wojciech Burak, pochodz?cy z Ciotuszy Starej, par. Majdan Sopocki i Justyna Burak z d. Monastyrska, pochodz?ca z Szopowego, par. tutejszej, oboje cywilnie zwi?zani - zapowied? I.

- Bart?omiej Momot, kaw. z Józefowa i Kinga Paska, panna z Majdanu Nepryskiego, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

- Daniel Bielak z Hamerni i Kinga Bielak z d. ?ybura z Józefowa, oboje cyw. zwi?zani, par. tutejszej - zapowied? I.

- Wojciech Zmy?lony, kaw. z Wroc?awia, par. ?w. Faustyny i Iwona G?uszek, panna ze Stanis?awowa, par. tutejszej - zapowied? I.

- Micha? Gontarz, kaw. z Samsonówki, par. tutejszej i Ewelina Ostolska, panna z Ciosm, par. ?w. Micha?a Archanio?a w Soli - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony