XVIII Niedziela Zwyk?a - 02.08.2015 r.

XVIII Niedziela Zwyk?a – 02.08.2015r.

1. Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. W ko?cio?ach parafialnych mo?liwo?? zyskania odpustu zupe?nego "Porcjunkuli". Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lipcu. Dzisiaj wyrusza XXXIII Zamojska Pielgrzymka Piesza na Jasn? Gr?. Oko?o godz. 18.30 powitamy pielgrzymw w naszym ko?ciele. Nast?pnie pielgrzymi udadz? si? na kwatery, po czym ok. godz. 20.00 przyjd? na Apel Maryjny do ko?cio?a, na ktry zapraszamy tak?e parafian. Jutro, w poniedzia?ek o godz. 7.00 Msza ?w. dla pielgrzymw, a nast?pnie odprowadzimy ich do granic miasta. Zwracamy si? z gor?c? pro?b? o przyj?cie pielgrzymw na nocleg.

2. Dzisiaj w Grecku Ko?cielnym XX Festiwal Pie?ni Maryjnej. Organizatorzy zapraszaj?.

3. W czwartek, 06 sierpnia ?wi?to Przemienienia Pa?skiego. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. w Stanis?awowie o godz. 11.00. Odpust w parafii Tereszpol.

4. W tym tygodniu 1.pi?tek miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.

5. W przysz?? niedziel?, 09 sierpnia Caritas Parafii organizuje na placu przyko?cielnym akcj? "Tornister pe?en u?miechu". W zwi?zku z tym, zwracamy si? z gor?c? pro?b? do parafian o czynne w??czenie si? w t? akcj? poprzez podarowanie tornistrw, zeszytw i innych przyborw szkolnych. Z gry serdecznie dzi?kujemy i liczymy, jak zawsze na ?yczliwo?? wiernych.

6. Mieszka?com ul. Zielonej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Pop?awskiego, ktrych prosimy o pomoc w sobot? o godz. 9.00.

7. Ofiary na ko?ci? - bezim. z ul. Bi?gorajskiej, bezim. z ul. Le?nej, bezim. z ul. Grniczej, bezim. z Krakowa, "Bg zap?a?"

8. W zakrystii s? do odebrania czasopisma: "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e".

9. Wyra?amy podzi?kowanie za udzia? w procesji eucharystycznej podczas odpustu ku czci ?w. Anny. Dzi?kujemy paniom w strojach ludowych, stra?akom w mundurach, liturgicznej s?u?bie o?tarza, wiernym z naszej parafii i przyby?ym go?ciom.

10. Parafia p.w. Chrystusa Krla w Bi?goraju i Stowarzyszenie Jedno?? Ziemi Bi?gorajskiej organizuje w dniach 22-26 sierpnia br. Pielgrzymk? Rowerow? Bi?goraj - Jasna Gra. Zapisy w parafii p.w. Chrystusa Krla w Bi?goraju przy ul. Polnej lub pod numerem telefonu 880 722 755. Organizatorzy zapraszaj? tak?e osoby, ktre chcia?yby finansowo wspomc organizacj? pielgrzymki.

11. Duszpasterstwo Trze?wo?ci przy Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu, ?rodowisko Trze?wo?ciowe Klub Abstynenta "Wiarus" zapraszaj? na "II Zamojsk? Pielgrzymk? ?rodowisk Trze?wo?ciowych" z Zamo?cia do Krasnobrodu w sobot?, 22 sierpnia 2015r. Szczeg?y na plakacie.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Kamil Szwed, kaw. z Hamerni i Marta El?bieta Pu?niak, panna z Jzefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? II.

- Patryk ?ukasz Wjcik, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Bo?ena Kr?t, panna ze Zwierzy?ca, par. tamtejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony