XX Niedziela Zwyk?a - 16.08.2015 r.

XX Niedziela Zwyk?a –16.08.2015r.

1. W przysz?? niedziel?, 23 sierpnia go?ci? b?dziemy w naszej parafii ks. Jerzego Pilusia misjonarza pracuj?cego w Gruzji. Od kilku lat Dzieci?ce Ko?o Misyjne w Majdanie Nepryskim pod kierunkiem nauczycielki p. Stanis?awy Szpindy wspiera ks. misjonarza zbieraj?c ofiary jako kol?dnicy misyjni. Ks. Jerzy przez ca?? niedziel? b?dzie g?osi? homilie i zbiera? ofiary do puszki na potrzeby pracy misyjnej w Gruzji.

2. W przysz?? niedziel? w naszej parafii Do?ynki Gminne w Jzefowie. W programie: godz. 12.30 – zbirka delegacji wie?cowych na placu przed Ko?cio?em w Jzefowie, 12.45- otwarcie uroczysto?ci i powitanie go?ci, godz. 13.00 – uroczysta Msza ?wi?ta w ko?ciele w Jzefowie w intencji rolnikw, godz. 14.00 - przemarsz korowodu do?ynkowego na rynek w Jzefowie, 14.15 - cz??? obrz?dowa do?ynek, wystawa p?odw rolnych, prezentacja zespo?w ?piewaczych, chru dzieci?cego, zespo?u Rzemyki, pocz?stunek w MOK w Jzefowie. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

3. Ofiary na ko?ci? - bezim. z ul. Ko?ciuszki , p. Cecylia i Edward Surmaczowie z Jzefowa, bezim. z Wroc?awia, bezim. z ul. Sosnowej - Serdeczne „Bg zap?a?”.

4. Mieszka?com ul. Pop?awskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb.

5. Duszpasterstwo Trze?wo?ci przy Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu, ?rodowisko Trze?wo?ciowe Klub Abstynenta "Wiarus" zapraszaj? na "II Zamojsk? Pielgrzymk? ?rodowisk Trze?wo?ciowych" z Zamo?cia do Krasnobrodu w sobot?, 22 sierpnia 2015r. Szczeg?y na plakacie.

6. W ubieg?ym tygodniu zosta?a wykonana tapicerka ?awek w ko?ciele dopasowana kolorystycznie do nowej barwy ?cian ko?cio?a. Pozosta?o jeszcze do zrobienia kilka innych ?awek i krzese? oraz dwa kl?czniki ?lubne, ktre zostan? wykonane w tej samej tapicerce.

7. Dzisiejsza niedziela jest ostatni? z ks. Andrzejem. Pragniemy zatem wyrazi? wdzi?czno?? ks. Andrzejowi za 4-letni? prac? w naszej parafii. Prowadzi? m.in. ministrantw, Legion Maryi, Krucjat? Wyzwolenia Cz?owieka, Wsplnot? Chrystusa Zmartwychwsta?ego "Galilea", przygotowywa? dzieci do I Komunii ?w., katechizowa? w Szko?ach Podstawowych i w Przedszkolu, prowadzi? nabo?e?stwa uwielbienia i inne. Za 4 lata pracy duszpasterskiej i wszelkie dobro wyra?amy nasze podzi?kowanie i ?yczymy wielu ?ask Bo?ych w dalszej pracy duszpasterskiej na nowej placwce w parafii Obsza.

8. Zmarli: ?.p. +Edward Nie?pia? z ul. Kamiennej. Pogrzeb we wtorek, 18 sierpnia o godz. 10.00 w ko?ciele. ?.p. +Kazimierz Osuch. Pogrzeb rwnie? we wtorek o godz. 16.00 w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

9. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Zbigniew Karabinowski, kaw. z Machnwka, par. NMP Krlowej Polski i Justyna Mirzwa, panna ze Stanis?awowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- Krzysztof Lorenc, kaw. z Radziechowy, par. ?w. Marcina i Jolanta Momot, panna z Potoka - Senderek, par. tutejszej - zapowied? II.

- Mateusz Bocian, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Kinga ?urek, panna ze ?widnicy, par. ?w. Andrzeja Boboli - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony