XXI Niedziela Zwyk?a - 23.08.2015 r.

XXI Niedziela Zwyk?a –23.08.2015r.

1. W dzisiejsz? niedziel? witamy w naszej wsplnocie parafialnej ks. mgr Tomasza Le?czuka, skierowanego do pracy w naszej parafii przez ks. bpa Ordynariusza Mariana Rojka. Ks. Tomasz pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, a przez ostatnie 4 lata pracowa? jako wikariusz w parafii Zes?ania Ducha ?wi?tego w Krasnobrodzie. Powierzamy go opiece naszej patronki NMP Niepokalanie Pocz?tej.

2. Dzisiaj go?cimy w naszej parafii ks. Paw?a Martyniuka misjonarza pracuj?cego w Kazachstanie w Karagandzie. Ks. Pawe? przez ca?? niedziel? g?osi homilie i zbiera ofiary do puszki na potrzeby pracy misyjnej w Kazachstanie.

3. Dzisiaj w naszej parafii Do?ynki Gminno - Parafialne w Jzefowie. W programie: godz. 12.30 – zbirka delegacji wie?cowych na placu przed Ko?cio?em w Jzefowie, 12.45- otwarcie uroczysto?ci i powitanie go?ci, godz. 13.00 – uroczysta Msza ?wi?ta w ko?ciele w Jzefowie w intencji rolnikw, godz. 14.00 - przemarsz korowodu do?ynkowego na rynek w Jzefowie, 14.15 - cz??? obrz?dowa do?ynek, wystawa p?odw rolnych, prezentacja zespo?w ?piewaczych, chru dzieci?cego, zespo?u Rzemyki, pocz?stunek w MOK w Jzefowie. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

4. W ?rod?, 26 sierpnia Uroczysto?? NMP Cz?stochowskiej. Msze ?w. w naszym ko?ciele odprawiane b?d? o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Odnowienie Aktu Zawierzenia Narodu na Jasnej Grze i w parafiach. Odpust w parafii Tereszpol. O godz. 17.30 uczcimy Matk? Bo?? Cz?stochowsk? ?piewem pie?ni i modlitw?.

5. W dniach 11 i 12 wrze?nia organizowana jest pielgrzymka Legionu Maryi na Jasn? Gr? do Cz?stochowy. Na t? pielgrzymk? zach?camy wszystkich wiernych z naszej parafii. Wyjazd sprzed ko?cio?a 11 wrze?nia /pi?tek/ o godz. 23.00. Koszt pielgrzymki 80 z?. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej do 06 wrze?nia.

6. Mieszka?com ul. Pop?awskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Przemys?owej.

7. Ofiary na ko?ci?- bezim z D?ugiego K?ta Wsi, bezim. z ul. Le?nej, bezim. z Hamerni, bezim. z ul. Kamiennej, Dzi?kujemy rwnie? nowo?e?com: Sylwii Kowalczuk i Paw?owi Badowskiemu za przekazanie przyborw szkolnych dla dzieci najubo?szych. "Bg zap?a?".

8. S?owo bpa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka zapraszaj?ce na uroczysto?? og?oszenia tytu?u i godno?ci Bazyliki Mniejszej dla Sanktuarium ?w. Antoniego w Radecznicy. /odczyta?/.

9. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mateusz Bocian, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Kinga ?urek, panna ze ?widnicy, par. ?w. Andrzeja Boboli - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony