XXVIII Niedziela Zwyk?a - 11.10.2015 r.

XXVIII Niedziela Zwyk?a – 11.10.2015r.

1. Dzisiaj obchodzimy XV Dzie? Papieski upami?tniaj?cy Pontyfikat ?w. Jana Paw?a II pod has?em: "Jan Pawe? II - Patron Rodziny". Zbirka ofiar do puszek na Fundusz Stypendialny "Dzie?o Nowego Tysi?clecia". O godz. 12.30 Msza ?w. w intencji Legionu Maryi z racji 23 rocznicy powstania, po Mszy ?w. spotkanie w sali parafialnej.

2. We wtorek z racji 13 dnia miesi?ca o godz. 17.00 Wielka Nowenna Fatimska. Na procesj? r?a?cow? prosimy przynie?? ?wiece.

3. W ?rod?, 14 pa?dziernika przypada Dzie? Edukacji Narodowej – Dzie? Nauczyciela. Z tej racji nabo?e?stwo r?a?cowe zostanie odprawione w intencji nauczycieli i pracownikw o?wiaty.

4. W pi?tek, 16 pa?dziernika 37 rocznica wyboru kard. Karola Wojty?y – ?w. Jana Paw?a II na Stolic? Piotrow?. Miejski O?rodek Kultury w Jzefowie zaprasza na VIII Jzefowskie Spotkanie z Poezj? Papiesk? i Piosenk? Religijn?. W programie: o godz. 10.00 w sali kameralnej MOK- prezentacje poezji, a o godz. 12.00 - prezentacje piosenki religijnej. O godz. 17.0 Msza ?w. i R?aniec, a po nabo?e?stwie koncert M?odzie?owego Chru "Harmonia". W ramach obchodw Jzefowskich Spotka? z Poezj? Papiesk? i Piosenk? Religijn? MOK w Jzefowie zaprasza na spotkanie z aktorem, re?yserem i scenarzyst? Jaros?awem Figur? w czwartek, 15 pa?dziernika br. o godz. 10.30 do Sali Kameralnej.

5. W sobot?, 17 pa?dziernika o godz. 10.00 spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

6. W przysz?? niedziel?, 18 pa?dziernika niedziela misyjna. Taca na cele misyjne. ?wi?to ?w. ?ukasza Ewangelisty- patronalne ?wi?to s?u?by zdrowia. Z tej racji o godz. 17.00 Msza ?w. w intencji Pracownikw S?u?by Zdrowia z tutejszej Przychodni i nabo?e?stwo r?a?cowe w intencji lekarzy, piel?gniarek i pracownikw s?u?by zdrowia.

7. W przysz?? niedziel?, po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas III przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w.- po?wi?cenie i wr?czenie dzieciom r?a?cw. Rwnie? w przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 11.00 w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej. Zapraszamy wszystkich pa?stwa radnych.

8. Mieszka?com ul. Le?nej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. ?rdlanej.

9. Dzi?kujemy za ofiarowane chryzantemy do ko?cio?a p. Helenie Pu?niak z ul. Targowej.

10. Ofiary na k-?: bezim. z Majdanu Nepryskiego, ofiara od nowo?e?cw p. Justyny i Zbigniewa Karabinowskich, serdeczne „Bg zap?a?”.

11. W ubieg?ym tygodniu zosta?y zako?czone prace w ko?ciele w Stanis?awowie. Zosta? pomalowany sufit w ko?ciele oraz odnowiony gara?, ktry zosta? pokryty now? blach?, a ?ciany wewn?trz i na zewn?trz zosta?y na nowo pomalowane.

12. W przysz?? niedziel?, 18 pa?dziernika w Zamojskiej Katedrze b?d? sprawowane Msze ?w.: 1/ o godz. 12.00 w intencji osb zwi?zanych ze S?u?b? Zdrowia z racji ?wi?ta ?w. ?ukasza - patrona S?u?by Zdrowia; 2/ o godz. 18.00 w intencji nauczycieli i pracownikw o?wiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

13. Parafia ?w. Jerzego w Bi?goraju organizuje Rekolekcje Ewangelizacyjne w dniach 23-25.10 2015r. Osoby zainteresowane mog? pobra? zaproszenie na rekolekcje ze stolika obok puszek.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mateusz Dawid Koniec, kaw. z ?darwka, par. ?w. Stanis?awa w ?danowie i Kinga Ewa Chodoba, panna z Jzefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony