XXXI Niedziela Zwyk?a - 01.11.2015 r.

XXXI Niedziela Zwyk?a – 01.11.2015r.

1. Dzisiaj Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 12.30. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 przej?cie w procesji na cmentarz i modlitwy za zmar?ych. Wspomnimy tak?e tych, ktrzy w ostatnim roku odeszli od nas. Nie b?dzie Mszy ?w. wieczorowej. O godz. 17.00 r?aniec za zmar?ych na cmentarzu. Dzisiaj radni naszej parafii oraz wolontariusze kwestuj? na cmentarzu grzebalnym zbieraj?c ofiary na renowacj? nagrobkw zabytkowych. Kwesta odbywa si? w godz. od 8.30 do 17.30. Dzisiaj i jutro zbirka ofiar do puszek na WSD.

2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych - Dzie? Zaduszny. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 17.00. O godz. 11.00 zostanie oprawiona Msza ?w. za zmar?ych wypisywanych na kartkach wypominkowych. Po tej Mszy ?w. przej?cie w procesji na cmentarz grzebalny i modlitwy za zmar?ych.

3. Wolontariusze naszej Caritas przy cmentarzu grzebalnym rozprowadzaj? znicze. Pozyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne.

4. W listopadzie po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odmawiany r?aniec z odczytywaniem kart wypominkowych. Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe. Do przysz?ej niedzieli mo?na uzyska? odpust zupe?ny za zmar?ych.

5. W tym tygodniu 1.pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

6. W sobot?, 07 listopada w Stanis?awowie o godz. 9.00 Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe.

7. Spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowanie w sobot? o godz. 14.00. Pragniemy poinformowa?, ?e sakrament bierzmowania w naszej parafii odb?dzie si? 11 listopada o godz. 9.30 po??czony z Msz? ?w. w intencji Ojczyzny. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. bp Ordynariusz Marian Rojek.

8. W przysz?? niedziel?, 08 listopada Dzie? Solidarno?ci z Ko?cio?em Prze?ladowanym. Puszka na "Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie". Na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? wr?czone nagrody dzieciom, ktre ucz?szcza?y na nabo?e?stwa r?a?cowe w miesi?cu pa?dzierniku.

9. Mieszka?cw z ul. ?rdlanej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot? o godz. 10.00. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

10. W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe rolnikw w cenie 24 z? oraz kalendarze ?cienne KRZ - w cenie 5 z?.

11. Ofiary na ko?ci? – bezim. z Szopowego , bezim. z ul. 29 Marca, bezim. z Szopowego, Serdeczne „Bg zap?a?”.

12. Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony