XXXIII Niedziela Zwyk?a - 15.11.2015 r.

XXXIII Niedziela Zwyk?a –15.11.2015r.

1. Dzisiaj taca na budownictwo ko?cielne. W naszej parafii go?cimy ks. Jaros?awa K?dr? z parafii ?wi?tej Bo?ej Opatrzno?ci z Zamo?cia, ktry g?osi homili? i zbiera ofiary na budow? ko?cio?a w Zamo?ciu.

2. W ?rod?, 18 listopada Rocznica Po?wi?cenia Ko?cio?a Katedralnego w Zamo?ciu.

3. W tym tygodniu w ?rod?, 18 listopada planujemy sprz?tanie placu przyko?cielnego i otoczenia posesji parafialnej z zalegaj?cych li?ci. Zwracamy si? z pro?b? do parafian o przyj?cie z pomoc? w grabieniu li?ci w ?rod?. W razie deszczu, grabienie w nast?pny dzie?.

4. W sobot?, w Stanis?awowie Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

5. W przysz?? niedziel?, 22 listopada Uroczysto?? Chrystusa Krla – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to doroczna uroczysto?? Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y. Taca na organizacj? ?wiatowych Dni M?odzie?y Krakw 2016.

6. W zakrystii s? do nabycia kalendarze ?cienne Maryjne w cenie 5 z? i ksi??kowe rolnikw w cenie 24 z?.

7. Ofiary na ko?ci?: bezim. ze Stanis?awowa, serdeczne „Bg zap?a?”.

8. Mieszka?com z ul. Armii Krajowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. We wtorek by?y 4 osoby, a w dniu wczorajszym 3 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. S?onecznej.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Pawe? Studnicki, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Anna Czu?owska, panna z Warszawy, par. Nawrcenia ?w. Paw?a - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony