CHRYSTUSA KR覮A WSZECH?WIATA

XXXIV Niedziela Zwyk?a –22.11.2015r.

1.牋牋 Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego – Uroczysto?? Chrystusa Kr髄a Wszech?wiata. Jest to jednocze?nie dzie? dorocznego ?wi?ta Akcji Katolickiej 牋牋牋牋牋牋牋牋牋i Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y. Taca na organizacj? ?wiatowych Dni M?odzie?y - Krak體 2016. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.牋牋 W pi?tek, 27 listopada z racji wspomnienia NMP Objawiaj?cej Cudowny Medalik, na bocznych o?tarzach b?d? wy?o?one Cudowne Medaliki do pobrania dla wiernych.

3.牋牋 W sobot?, 28 listopada w Stanis?awowie o godz. 9.00 Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe.

4.牋牋 W przysz?? niedziel?, 29 listopada rozpoczynamy Adwent – czas, kt髍y przygotuje nas do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Rozpocznie si? nowy rok liturgiczny. 燱e wszystkie niedziele Adwentu, w ?rody i soboty przed Roratami oraz w czasie rekolekcji adwentowych o godz. 6.30 b?d? ?piewane Godzinki o Niepokalanym Pocz?ciu NMP. 燦a Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone op?atki wigilijne. Po tej Mszy ?w. w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie z Rad? Duszpastersko-Ekonomiczn?. Prosimy wszystkich Pa?stwa Radnych o przybycie. Po zako?czonym spotkaniu Radni pobior? op?atki, kt髍e b?d? dostarczane do dom體 naszych parafian.

5.牋牋 R體nie? po Mszy ?w. o godz. 11.00 w ko?ciele odb?dzie si? spotkanie dla dzieci klas III przygotowuj?cych si? do sakramentu 1. komunii ?w. i ich rodzic體.

6.牋牋 W przysz?? niedziel? o godz. 16.40 rozpocznie si? Nowenna do Niepokalanego Pocz?cia NMP.

7.牋牋 Od przysz?ej niedzieli b?dziemy mogli nabywa? ?wiec? Caritas – Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Koszt ?wiecy 5 z?, a ka?da z?ot體ka wi?cej pozostanie na cele charytatywne w naszej parafii.

8.牋牋 Mieszka?com ul. S?onecznej dzi?kujemy za 爌omoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3牋 牋爋soby.

9.牋牋 Ofiary na ko?ci? - bezim. z Majdanu Nepryskiego, p. Stanis?aw Herman z Hamerni, bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z Siedlisk, - 燬erdeczne "B骻 zap?a?".

10.牋牋 W zakrystii s? do nabycia Kalendarze Maryjne w cenie 5 z?.

11.牋牋 Dzi?kujemy parafianom, kt髍zy w ubieg?ym tygodniu, w ?rod?, a tak?e we czwartek pomagali grabi? li?cie na placu przyko?cielnym. Wyra?amy wdzi?czno?? p. Adamowi Naklickiemu z Borowiny i p. Janowi Borowiczowi z Hamerni za pomoc w wywo?eniu 牋li?ci.

12.牋牋 燢o?o Przyjaci? Radia Maryja z Tarnogrodu zaprasza na 2-dniow? pielgrzymk? do Torunia i Lichenia w dniach 5-6 grudnia / sobota i niedziela / na uroczysto?? 24 rocznicy powstania Radia Maryja. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

13.牋牋 Zmar? ?p. +Jan Wo?niak z ul. ?r骴lanej. Pogrzeb jutro, 23 listopada o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

Z A P O W I E D Z I牋牋 P R Z E D ? L U B N E

- Pawe? Studnicki, kaw. z J髗efowa, par. tutejszej i Anna Czu?owska, panna z Warszawy, par. Nawr骳enia ?w. Paw?a - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze 艣wi臋te

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanis艂awowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wy艣wietle艅 strony