II Niedziela Adwentu - 06.12.2015 r.

II NIEDZIELA ADWENTU – 06.12.2015r.

1. Dzisiaj Pierwsza Niedziela miesi?ca grudnia, rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, ktre prowadzi o.dr Pawe? Orpik, Pallotyn, dyr. Szk? Katolickich w Che?mnie. Program rekolekcjiwywieszony jest w gablocie ko?cio?a i dost?pny na stronie internetowej naszej parafii.

2. Dzisiaj zbirka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie".

3. Dzisiaj o godz. 15.00 przyb?dzie do naszego ko?cio?a ?w. Miko?aj, ktry zaprasza dzieci, rodzicw i wszystkich ministrantw.

4. We wtorek, 08 grudnia w Uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia NMP rozpocznie si? Nadzwyczajny Rok ?wi?ty Mi?osierdzia og?oszony przez Papie?a Franciszka. Zako?czy si? 20 listopada 2016r. w uroczysto?? Jezusa Chrystusa Krla Wszech?wiata. Z tej racji w naszej parafii przez ca?y rok Jubileuszowy odmawiana b?dzie Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia codziennie przed wieczorow? Msz? ?w., w niedziele przed sum?, a w styczniu i lutym po porannej Mszy ?w. Koronk? b?dzie prowadzi? Legion Maryi i Caritas Parafii. W zwi?zku z rokiem Jubileuszowym biskup Zamojsko - Lubaczowski Marian Rojek oraz Duszpasterze par. p.w. Mi?osierdzia Bo?ego w Zamo?ciu zapraszaj? duchowie?stwo, osoby ?ycia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan na uroczyst? inauguracj? Roku Mi?osierdzia diec. Zamojsko - Lubaczowskiej 07 grudnia 2015r. /poniedzia?ek/ do ko?cio?a Mi?osierdzia Bo?ego na godz. 18.00. Podobnie wszystkich zaprasza si? do parafii Katedralnej w Zamo?ciu na uroczyste otwarcie Drzwi Mi?osierdzia 12 grudnia 2015r. /sobota/ na godz. 18.00 do Katedry Zamojskiej.

5. We wtorek dzie? odpustu w naszej parafii, spowied? ?w. i zako?czenie rekolekcji adwentowych. O godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji cz?onkw Rycerstwa Niepokalanej. Natomiast od godz. 12.30 do 13.00 w godzinie ?aski dla ?wiata Rodzina Serca Jezusowego poprowadzi modlitwy w intencji pokoju w naszej Ojczy?nie i na ?wiecie. /Informacje na stolikach obok czasopism/.

6. Caritas Parafii informuje, ?e w dniach 11 i 12 grudnia /pi?tek, sobota/ nasi wolontariusze wraz z wolontariuszami Szkolnych K? Caritas b?d? zbiera? ?ywno?? w sklepach w Jzefowie oraz w Stanis?awowie. Tym samym przy??cz? si? do oglnopolskiej akcji "Tak pomagam" polegaj?cej na zbirce ?ywno?ci. Prosimy parafian o czynne w??czenie si? do akcji, gdy? zebrana ?ywno?? b?dzie przekazana dla osb potrzebuj?cych z naszej parafii.

7. W przysz?? niedziel?, 13 grudnia rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw o ?ycie chrze?cija?skie rodzin.

8. Od dzisiaj mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas-Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Niech na naszym stole wigilijnym nie zabraknie tej ?wiecy. ?wieca Caritas jest dost?pna na stoliku za ?awkami, a w zakrystii Kalendarze Maryjne.

9. Ofiary na ko?ci?- bezim. z ul. Bi?gorajskiej "Bg zap?a?".

10. Mieszka?com ul. Cichej i ul. Romanowskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 9 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Ko?ciuszki.

11. Sp?dzielni Socjalnej Jzefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Spo?ecznej dzi?kujemy za pomoc przy roz?adunku jab?ek. Panu Wies?awowi Gmyzowi z Jzefowa dzi?kujemy za wykonanie ramy na plakat dekoracyjny umieszczony w ko?ciele.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mateusz Guzorczuk, kaw. z Majdanu Nowego, par. Ap. Piotra i Paw?a w Majdanie Starym i Magdalena Pa?dziurek, panna z Jzefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony