XXX Niedziela Zwyk?a - 23.10.2016 r.

XXX Niedziela Zwyk?a – 23.10.2016r.

1. Za tydzie? zmiana czasu z letniego na zimowy.

2. W przysz?? niedziel?, 30 pa?dziernika Wolontariusze Caritas Parafii b?d? rozprowadzali znicze i wi?zanki nagrobne przy cmentarzu. Pozyskane ?rodki przeznaczone zostan? na cele charytatywne. Zach?camy parafian i go?ci do wsparcia powy?szej inicjatywy.

3. W przysz?? niedziel?, 30 pa?dziernika oraz we wtorek, 01 listopada radni naszej parafii oraz wolontariusze przeprowadz? kwest? na cmentarzu grzebalnym na renowacj? zabytkowych nagrobkw. Kwestuj?cy pobiera? b?d? identyfikatory oraz puszki ze stoiska Caritas, ktre ustawione b?dzie przy bramie cmentarza grzebalnego. Kwesta b?dzie trwa?a w godz. od 8.30 do 17.30. Radnych, ktrzy nie zapisali si? jeszcze na kwest? oraz ch?tnych wolontariuszy zapraszamy do zakrystii celem wybrania sobie dnia oraz godziny na kwest?. Zwracamy si? z pro?b? do nauczycieli szk? z terenu naszej parafii, aby w??czyli si? w powy?sz? akcj?, wzorem lat ubieg?ych. Z ubieg?orocznej kwesty na cmentarzu zosta? odrestaurowany grb ks. Micha?a ??towskiego. Ponadto trwaj? prace przy cz??ciowym remoncie ogrodzenia cmentarza od frontu - z zewn?trz i wewn?trz.

4. W przysz?? niedziel? w naszej parafii na Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? uroczysto?? w??czenia do pos?ugi lektora starszych ministrantw. Taca na budownictwo sakralne.

5. Zbli?a si? miesi?c listopad. Ju? dzisiaj zwracamy si? z pro?b? o zachowanie czysto?ci na cmentarzach parafialnym i komunalnym. Prosimy o sk?adowanie i segregowanie ?mieci na ?mietniku do tego przystosowanym i nie wyrzucanie ?mieci w miejsca przypadkowe.

6. W listopadzie /do I niedzieli adwentu/ po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odmawiany r?aniec z odczytywaniem kart wypominkowych. Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe. W Stanis?awowie wypominki b?d? odprawiane w soboty listopada o godz. 9.00.

7. Mieszka?com Samsonwki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?cw Siedlisk.

8. W zakrystii s? do nabycia kalendarze na 2017r. - ?cienne KRZ i ksi??kowe Rolnikw. Zach?camy rwnie? do lektury i nabycia tygodnika katolickiego "Niedziela".

9. Wsplnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego "Galilea" zaprasza do Tomaszowa Lubelskiego na Kurs Nowe ?ycie na zako?czenie Roku Mi?osierdzia w dniach 4-6 listopada 2016r. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej i stronie internetowej diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.

10. Terenowe Ko?o Przyjaci? Radia Maryja w Tarnogrodzie zaprasza na autokarow? pielgrzymk? do Sanktuarium w ?agiewnikach 19 listopada br /sobota/ na uroczysto?? Intronizacji Chrystusa na Krla Polski oraz 03 grudnia br. /sobota/ do Torunia i Lichenia na uroczysto?? 25-lecia powstania i dzia?ania Radia Maryja. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Marek Flis, kaw. z Wlki, par. ?wi?tej Trjcy i Agata ?muda, panna z Grnik, par. tutejszej - zapowied? II.

- Grzegorz Pasierbiewicz, kaw. z Grnik, par. tutejszej i Monika Wjcicka, panna z Kamienia, par. ?w. Tomasza Ap. i Stanis?awa BM w Piotrawinie - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony