XXXI Niedziela Zwyk?a - 30.10.2016 r.

XXXI Niedziela Zwyk?a – 30.10.2016r.

1. Dzi? w ko?cio?ach, ktrych data po?wi?cenia nie jest znana, Uroczysto?? Rocznicy Po?wi?cenia. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na budownictwo sakralne. O godz. 15.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn im. Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Dzisiaj oraz we wtorek, 01 listopada radni naszej parafii oraz wolontariusze kwestuj? na cmentarzu grzebalnym zbieraj?c ofiary na renowacj? nagrobkw zabytkowych. Kwesta odbywa si? w godz. od 8.30 do 17.30.

2. Ko?czy si? miesi?c pa?dziernik czas modlitwy r?a?cowej. Dzieci, ktre bra?y udzia? w konkursie r?a?cowym otrzymaj? nagrody 11 listopada na Mszy ?w. sprawowanej w int. Ojczyzny o godz. 9.30.

3. We wtorek, 01 listopada Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 11.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00. Po Mszy ?w. o godz. 11.00 przej?cie w procesji na cmentarz parafialny i modlitwy za zmar?ych. Wspomnimy tak?e tych, ktrzy w ostatnim roku odeszli od nas. Nie b?dzie Mszy ?w. wieczorowej. O godz. 17.00 r?aniec za zmar?ych na cmentarzu parafialnym. 01 i 02 listopada zbirka ofiar do puszek na WSD.

4. W ?rod?, 02 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych - Dzie? Zaduszny. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. O godz. 9.30 zostanie oprawiona Msza ?w. za zmar?ych wypisywanych na kartkach wypominkowych. Po tej Mszy ?w. przej?cie w procesji na nowy cmentarz komunalny i modlitwy za zmar?ych. Zwracamy si? z pro?b? o zachowanie czysto?ci na cmentarzach parafialnym i komunalnym. Prosimy o sk?adowanie i segregowanie ?mieci na ?mietniku do tego przystosowanym i nie wyrzucanie ?mieci w miejsca przypadkowe.

5. Wolontariusze naszej Caritas przy cmentarzu grzebalnym rozprowadzaj? w tych dniach znicze oraz wie?ce i wi?zanki ekologiczne. Pozyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne.

6. W listopadzie /do I niedzieli adwentu/ po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odmawiany r?aniec z odczytywaniem kart wypominkowych. Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe.

7. W tym tygodniu 1.pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

8. W sobot?, 05 listopada w Stanis?awowie o godz. 9.00 Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe.

9. Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb.

10. W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe rolnikw oraz kalendarze ?cienne Maryjne. Zach?camy do lektury tygodnika Katolickiego "Niedziela".

11. Ofiary na ko?ci? – p. Janina i Tadeusz Pasierbiewicz z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Kamiennej, Serdeczne „Bg zap?a?”.

12. W sobot?, 19 listopada jest organizowana jednodniowa pielgrzymka do Krakowa ?agiewnik na zako?czenie Roku Mi?osierdzia i na uroczysto?? Intronizacji Chrystusa na Krla Polski. Wyjazd o godz. 5.00 z placu przyko?cielnego. Zapisy w zakrystii - koszt 80 z?.

13. Zmar?a ?.p. +Stanis?awa Mazur z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb jutro o godz.13.30 - wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Grzegorz Pasierbiewicz, kaw. z Grnik, par. tutejszej i Monika Wjcicka, panna z Kamienia, par. ?w. Tomasza Ap. i Stanis?awa BM w Piotrawinie - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony