XXXIII Niedziela Zwyk?a 13.11.2016 r.

XXXIII Niedziela Zwyk?a –13.11.2016r.

1. Dzisiaj VIII Dzie? Solidarno?ci z Ko?cio?em Prze?ladowanym. Ze wzgl?du na dramatyczn? sytuacj?, dzie? ten jest po?wi?cony sytuacji chrze?cijan w Iraku. Chcemy wspiera? duchowo i materialnie tych, ktrzy z powodu imienia Jezusa do?wiadczaj? wyp?dzenia ze swoich domw, grabie?y, nak?adania wysokich podatkw. Ka?dego dnia musz? chroni? swoich najbli?szych tylko dlatego, ?e s? chrze?cijanami. S? celowo eliminowani ze swoich rdzennych terenw przez przedstawicieli tzw. fundamentalistw islamskich. Puszka na "Pomoc ko?cio?owi w Potrzebie". Dzisiaj po sumie odb?dzie si? zebranie Legionu Maryi - cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po wieczorowej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. Jutro, 14 listopada III Tramp Niepodleg?o?ci pod patronatem Burmistrza Jzefowa. Start o godz. 8.30 sprzed budynku Samorz?dowego Zespo?u Szk? w Jzefowie.

3. W tym tygodniu w czwartek, 17 listopada planujemy sprz?tanie placu przyko?cielnego i otoczenia posesji parafialnej z zalegaj?cych li?ci. Zwracamy si? z pro?b? do parafian o przyj?cie z pomoc? w grabieniu li?ci we czwartek.

4. W pi?tek, 18 listopada Rocznica Po?wi?cenia Ko?cio?a Katedralnego w Zamo?ciu.

5. W sobot?, 19 listopada w Krakowie ?agiewnikach odb?dzie si? Centralna uroczysto?? Jubileuszowego Aktu Przyj?cia Jezusa za Krla i Pana, a jej przed?u?eniem b?dzie podj?cie Jubileuszowego Aktu podczas liturgii parafialnych we wszystkich ko?cio?ach w Polsce. Na powy?sz? uroczysto?? do Krakowa ?agiewnik uda si? pielgrzymka z naszej parafii. Jeszcze tylko dzisiaj przyjmujemy zapisy w zakrystii, koszt 80 z?, wyjazd o godz. 5.00 w sobot?. W Stanis?awowie Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

6. W przysz?? niedziel?, 20 listopada Uroczysto?? Chrystusa Krla – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to doroczna uroczysto?? Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y. W tym dniu ko?czy si? rok duszpasterski, zwany liturgicznym. Ko?czy si? Rok Mi?osierdzia Bo?ego w Ko?ciele katolickim. W naszej parafii na ka?dej Mszy ?w. dokonamy Jubileuszowego Aktu Przyj?cia Jezusa Chrystusa za Krla i Pana.

7. W zakrystii s? do nabycia kalendarze ?cienne Maryjne w cenie 5 z? i ksi??kowe rolnikw w cenie 26 z?.

8. Ofiary na ko?ci?: bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Ko?ciuszki, serdeczne „Bg zap?a?”.

9. Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony