Niedziela Chrztu Pa?skiego - 08.01.2017 r.

Niedziela Chrztu Pa?skiego – 08.01.2017r.

1. Dzisiaj obchodzimy ?wi?to Chrztu Pa?skiego. Dzisiejsza niedziela ko?czy w liturgii okres Bo?ego Narodzenia, chocia? kol?dy ?piewamy tradycyjnie do 2 lutego. Od jutra w liturgii rozpoczyna si? tzw. okres zwyk?y.

2. We czwartek, 12 stycznia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. o Bo?e b?ogos?awie?stwo i opiek? Matki Bo?ej dla cz?onkw Rodziny Serca Jezusowego i ich rodzin w 5. rocznic? powstania.

3. W przysz?? niedziel?, 15 stycznia przypada Dzie? Migranta i Uchod?cy. Po sumie spotkanie op?atkowe cz?onkw Legionu Maryi, Rycerstwa Niepokalanej, Apostolstwa Dobrej ?mierci w sali parafialnej. Zapraszamy sympatykw.

4. Mieszka?cw Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W dniu wczorajszym nie by?o nikogo.

5. Ofiara na ko?ci? - p. Jan Wo?oszyn z Hamerni, bezim. z Borowiny, bezim. z ul. Targowej "Bg zap?a?"

6. W zakrystii s? do odebrania czasopisma "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e". Zach?camy rwnie? do nabycia i lektury tygodnika katolickiego "Niedziela".

7. Planowana wizyta duszpasterska na bie??cy tydzie?:

- poniedzia?ek, 09 stycznia od godz. 15.30 - ul. Grnicza

- wtorek, 10 stycznia od godz. 8.30 – Siedliska-Tartak

od godz. 15.30 - ul. Targowa i ul. Przemys?owa

- ?roda, 11 stycznia od godz. 8.30 - Stanis?aww

od godz. 15.30- ul. Przy Rynku

- czwartek, 12 stycznia od godz. 8.30 - Osada D?ugi K?t i Dom Pomocy Spo?ecznej

od godz. 15.30 - ul. Armii Krajowej i ul. ?rdlana

- pi?tek, 13 stycznia od godz. 15.30 - ul. Le?na

- sobota, 14 stycznia od godz. 8.30 - ul. Ko?ciuszki /z obu stron/

7. Sk?adamy serdeczne „ Bg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy z:

- Grniki Nowych

- ul. Bi?gorajskiej

- ul. Zielonej

- D?ugiego K?ta Wsi

- ul. Pop?awskiego

- Potoka - Senderek, Grnik Starych

- Szopowego

- ul. Cichej i ul. Romanowskiego

- ul. 29 Marca

- ul. Sosnowej

- ul. Batalionw Ch?opskich

- Blokw przy ul. Ko?ciuszki

- ul. Kamiennej, ul. Ogrodowej i ul. Pogodnej -

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele.

W tym tygodniu, w sobot?, planowane jest zako?czenie wizyty duszpasterskiej. Je?li z jaki? powodw kol?da si? nie odby?a, a jego mieszka?cy chc? przyj?? ksi?dza, prosimy zg?osi? si? do zakrystii celem ustalenia daty takiej wizyty.

8. Zmar?a ?p. +Joanna Kula z Borowiny. Pogrzeb jutro, 09 stycznia o godz. 12.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony