III Niedziela Zwyk?a - 22.01.2017 r.

III Niedziela Zwyk?a – 22.01.2017r.

1. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn imieniem Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania. Bli?sze informacje u ks. Marcina.

2. Trwa Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan. W ?rod? zako?czenie.

3. We czwartek, 26 stycznia XVII Dzie? Islamu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

4. W przysz?? niedziel?, 29 stycznia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

5. Mieszka?cw Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

6. Ofiary na k-?: bezim. z ul. Targowej, bezim. z ul. Kamiennej, Ko?o Misyjne Dzieci z Majdanu Nepryskiego pod opiek? p. Stanis?awy Szpindy zebra?o pieni?dze, ktre zostan? przekazane misjonarzowi ks. Grzegorzowi Rapie z ?uga?ska na Ukrainie. "Bg zap?a?".

7. Sprawozdanie administracyjne. Za tydzie? sprawozdanie Caritas.

8. Zmarli: ?p. +Genowefa Fusiarz z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu.

?p. +Czes?aw Buczkowski z Tomaszowa Lubelskiego. Pogrzeb jutro, /poniedzia?ek/ o godz. 12.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony