VI Niedziela Zwyk?a - 12.02.2017 r.

VI Niedziela Zwyk?a – 12.02.2017r.

1. Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi – cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po ka?dej Mszy ?w. m?odzie? oazowa naszej parafii b?dzie rozdawa? upominki zwi?zane ze wspomnieniem ?w. Walentego, ktre przypada we wtorek, 14 lutego. Po wieczorowej Mszy ?w. Spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. W przysz?? niedziel?, 19 lutego taca na WSD.

3. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb. Nast?pne sprz?tanie w sobot?, 25 lutego.

4. Policja informuje o utworzeniu internetowej Krajowej Mapy Zagro?e? Bezpiecze?stwa. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

Zmar? ?.p. +Andrzej Zaj?c z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie….

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony