VII Niedziela Zwyk?a - 19.02.2017 r.

VII Niedziela Zwyk?a – 19.02.2017r.

1. Dzisiaj taca na WSD. O godz. 19.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn im. Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania, a jutro w Sanktuarium w Tomaszowie Lubelskim o godz.19.30 Msza ?w.

2. W przysz?? niedziel? rozpocznie si? 48. Tydzie? Trze?wo?ci. O godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza ?w. w int. Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich Rodzin, a po Mszy ?w. spotkanie w sali parafialnej dla cz?onkw i sympatykw. O tej samej godzinie druga intencja Mszalna w 74 rocz. rozstrzelania Rodziny Konrada Bartoszewskiego i Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Niez?omnych.

3. Mieszka?cw Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

4. Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe ICHTIS dzia?aj?ce przy Katolickim Radiu Zamo?? zaprasza do udzia?u w pielgrzymkach do: Ziemi ?wi?tej w terminie 20-26 kwietnia br., koszt 1570 z? + 420 USD; W?och w terminie 28 kwietnia – 06 maja br., koszt 1750 z?. Programy pielgrzymek dost?pne s? na stronie internetowej www.pielgrzymki-ichtis.pl lub pod nr telefonu 722155510

5. Na stoliku z pras? znajduj? si? ulotki informuj?ce o mo?liwo?ci przekazania 1% podatku na Hospicjum Santa Galla w ?abu?kach.

6. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Krzysztof Krl, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Anna Wrbel, panna z Ksi??pola, par. tamtejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony