I Niedziela Wielkiego Postu - 05.03.2017 r.

1. Dzisiejsza niedziela jest 1. niedziel? Wielkiego Postu i 1. niedziel? miesi?ca. Po sumie Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lutym.

2. W sobot?, 11 marca rozpoczyna si? nowenna przed Uroczysto?ci? ?w. Jzefa, poniewa? w tym roku uroczysto?? ?w. Jzefa przeniesiona jest na 20 marca.

3. W przysz?? niedziel?, 12 marca dob?dzie si? w naszej parafii Rejonowy Dzie? Wsplnoty Ruchu ?wiat?o - ?ycie. O godz. 16.30 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu. Po Mszy ?w. o godz. 17.00 spotkanie w Zespole Szk? w Jzefowie. Zapraszamy m?odzie? i wszystkich sympatykw Ruchu ?wiat?o - ?ycie.

4. Przysz?a niedziela "Ad Gentes" jest dniem Modlitwy, Postu i Solidarno?ci z Misjonarzami. Z tej racji zbirka ofiar do puszek na "Krajowy Fundusz Misyjny".

5. Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y w ?rody o godz. 16.30, dla starszych w pi?tki o godz. 16.30. Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie. Rekolekcje wielkopostne odb?d? si? w dniach od 19 do 21 marca. Program zostanie podany w przysz?? niedziel?.

6. Na stoliku z pras? wy?o?ona jest ksi?ga trze?wo?ci, w ktrej prosimy wpisywa? swoje wielkopostne postanowienia. Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do ktrych mo?emy z?o?y? ofiar? na ja?mu?n? postn?.

7. Mieszka?cw Majdanu Nepryskiego prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

8. Wsplnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego „Galilea” zaprasza na spotkania Domu Zmartwychwstania w ka?d? ?rod? o godz. 18.30. Szczeg?y u ks. Tomasza i na stronie internetowej parafii.

9. Wsplnota „Galilea” zaprasza ch?tnych na kurs „Alfa”, ktry ma na celu pog??bi? wiar?. Kurs rozpocznie si? w poniedzia?ek, 13 marca o godz. 18.00 w ?wietlicy w Majdanie Sopockim Drugim. Zapisy przyjmuje p. Anna pod numerem tel. 606460542. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

10. W ?rod?, 08 marca w MOK w Jzefowie o godz. 15.00 odb?dzie si? Koncert z okazji Dnia Kobiet. Wyst?pi?: Kapela Rzemyki, Dzieci i M?odzie? pracuj?ce przy MOK, zesp? Rollercover z Warszawy. Organizatorzy zapraszaj?.

11. Tomaszowski Dom Kultury informuje, ?e w dniach od 03 do 12 marca br w kinie Tomaszowskiego Domu Kultury odb?d? si? projekcje filmu „Zerwany K?os”. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

12. W Powiecie Bi?gorajskim funkcjonuje O?rodek Interwencji Kryzysowej, ktry zlokalizowany jest w Bi?goraju przy ulicy „Wira” Bartoszewskiego 10, tel. 84686 41 82. Do zada? o?rodka nale?y prowadzenie dzia?alno?ci na rzecz osb i rodzin znajduj?cych si? w kryzysowej sytuacji ?yciowej. Osoby, ktre znajduj? si? w trudnej sytuacji, a ich ?ycie jest zagro?one, mog? nieodp?atnie znale?? schronienie w hostelu. O?rodek oferuje rwnie? pomoc psychologiczn? i prawn?. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

13. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Joanna Za?ko, panna z Jzefowa, par. tutejszej i Andrzej Lachowicz, kawaler z Turobina, par. ?w. Dominika – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony