II Niedziela Wielkiego Postu - 12.03.2017 r.

II Niedziela Wielkiego Postu – 12.03.2017r.

1. Dzisiejsza niedziela „AD GENTES” jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarno?ci z Misjonarzami. Po mszach ?w. zbirka ofiar do puszek na „Krajowy Fundusz Misyjny”. Po sumie zebranie Legionu Maryi cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Dzisiaj odb?dzie si? w naszej parafii Rejonowy Dzie? Wsplnoty Ruchu ?wiat?o - ?ycie. O godz. 16.30 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu. Po Mszy ?w. o godz. 17.00 spotkanie w Zespole Szk? w Jzefowie. Zapraszamy m?odzie? i wszystkich sympatykw Ruchu ?wiat?o - ?ycie.

2. W przysz?? niedziel?, 19 marca rozpocz?cie rekolekcji wielkopostnych.

3. Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y w ?rod? o godz. 16.30, dla starszych w pi?tek o godz. 16.30. Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie.

4. Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do ktrych mo?emy z?o?y? ofiar? na ja?mu?n? postn?.

5. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Nast?pne sprz?tanie w sobot?, za dwa tygodnie.

6. Wsplnota „Galilea” zaprasza ch?tnych na kurs „Alfa”, ktry ma na celu pog??bi? wiar?. Kurs rozpocznie si? jutro /poniedzia?ek/, 13 marca o godz. 18.00 w ?wietlicy w Majdanie Sopockim Drugim. Zapisy przyjmuje p. Anna pod numerem tel. 606460542. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

7. Caritas Parafii organizuje w dniu 15 marca /?roda/ wyjazd do kina w Bi?goraju na film „Zerwany k?os”. Koszt wyjazdu 25 z?. Wyjazd o godz. 16.30 z placu przyko?cielnego. Zapisy w zakrystii do jutra w??cznie.

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bi?goraju zaprasza mieszka?cw gminy na spotkanie informacyjne z udzia?em przedstawicieli ODR, KRUS i Inspekcji Weterynaryjnej do MOK w Jzefowie w dniu 13 marca /jutro/ o godz. 10.00. Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat zmian w zasadach przyznawania p?atno?ci obszarowych w 2017r., ?wiadcze? emerytalnych i wypadkowo?ci w rolnictwie, zagro?e? ptasi? gryp? i afryka?skim pomorem ?wi?.


Z A P O W I E D Z I

- Joanna Za?ko, panna z Jzefowa, par. tutejszej i Andrzej Lachowicz, kawaler z Turobina, par. ?w. Dominika – zapowied? II.

- Pawe? Pastuszek, kaw. i Magdalena Gmyz, panna, oboje z Jzefowa, par.tutejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony