V Niedziela Wielkiego Postu - 02.04.2017 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – 02.04.2017r.

1. Dzisiaj z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu marcu.

2. Dzisiaj, a tak?e w przysz?? niedziel? - Palmow?, Caritas Parafii na placu przyko?cielnym rozprowadza palmy i stroiki wielkanocne, z ktrych dochd w ca?o?ci zostanie przeznaczony na leczenie Ma?gorzaty Rogowskiej. Zach?camy gor?co do wsparcia tej akcji.

3. W ?rod? Droga Krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y o godz. 17.30, w pi?tek dla doros?ych rwnie? o godz. 17.30.

4. W tym tygodniu 1. pi?tek miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.

5. Przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? paschaliki i baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas Diecezji, z ktrych dochd jest przeznaczony na cele charytatywne. Koszt 5 z?.

6. W przysz?? niedziel?, 09 marca Niedziela M?ki Pa?skiej czyli Niedziela Palmowa. Na ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie palm. Wszystkie dzieci zapraszamy z palmami na godz. 11.00 przed grot? Matki Bo?ej. Tam odb?dzie si? po?wi?cenie i procesja z palmami do ko?cio?a. Jest to rwnie? XXXII ?wiatowy Dzie? M?odzie?y.

7. W zakrystii przyjmujemy zapisy chorych, ktrych odwiedzimy z pos?ug? sakramentaln? przed ?wi?tami wielkanocnymi. Termin odwiedzin podamy w przysz?? niedziel?.

8. Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 10 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. 29 Marca, ktrych prosimy o pomoc w sprz?tanie ko?cio?a, po przysz?ej niedzieli, w ?rod?, 12 kwietnia.

9. Ofiary na k-?: bezim. z Hamernii, bezim. z ul. Le?nej, „Bg zap?a?”.

10. Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R z D?ugiego K?ta - Wsi, Kruc. Wyz. Cz?., K?R ?w. Gerarda, K?R Jzefw-Morgi, K?R z ul. Grniczej i ul. Batalionw Ch?opskich, „Bg zap?a?”.

11. Zmar?a ?.p. + Stefania Burda z Borowiny. Pogrzeb jutro, 03 kwietnia o godz. 15.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie…

Z A P O W I E D Z I

- Piotr Pu?niak, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Magdalena Skowyra, panna z Janwki Zachodniej, par. ?wi?tej Trjcy w Komarowie – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony