II Niedziela Wielkanocna - 23.04.2017 r.

Niedziela Wielkanocna – Mi?osierdzia Bo?ego – 23.04.2017r.

1. Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna, czyli Mi?osierdzia Bo?ego. ?wi?to patronalne Caritas. Zbirka ofiar do puszek na „Fundusz Caritas”. Zachowuj?c tradycj? od wielu lat w dzisiejsz? niedziel? adoracja Naj?w. Sakr. b?dzie trwa?a do godz. 18.00 w intencji wszystkich wydarze? w diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. O godz. 15.00 wolontariusze Caritas Parafii odprawi? Koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. O godz. 19.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn im. Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania. Odpust w Majdanie Sopockim.

2. Do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego do Krakowa-?agiewnik uda?a si? pielgrzymka autokarowa z naszej parafii.

3. Ze wzgl?du na pierwsze?stwo Niedzieli Wielkanocnej, w tym roku uroczysto?? ku czci ?w. Wojciecha – g?wnego Patrona Polski w poniedzia?ek, 24 kwietnia.

4. W ?rod? o godz. 16.00 spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. i ich rodzicw.

5. W czwartek o godz. 16.00 spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

6. W pi?tek, 28 kwietnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza ?w. z modlitw? o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej.

7. Za tydzie?, 30 kwietnia III Niedziela Wielkanocy zwana niedziel? Biblijn?. Rozpoczyna ona IX Oglnopolski Tydzie? Biblijny pod has?em „Id?cie i g?o?cie”. Nowo?ci? tegorocznych obchodw tygodnia biblijnego jest 1. Narodowy Dzie? Czytania Pisma ?wi?tego pod has?em „We? i czytaj”. W zwi?zku z powy?szym zapraszamy wiernych, w przysz?? niedziel? biblijn?, 10 minut przed godzin? rozpocz?cia Mszy ?w. na czytanie Pisma ?w. W nawi?zaniu do 1050 rocznicy chrztu Polski b?dziemy jako wsplnota ochrzczonych czerpa? z tej „Wody nios?cej ?ycie”, ktr? jest s?owo Bo?e. Podczas prze?ywanego w ca?ym kraju Narodowego Czytania Pisma ?w. wys?uchamy fragmentw z Listu ?w. Paw?a do Galatw.

8. 15 marca 2017 r. min??o 6 lat od rozpocz?cia wojny w Syrii, ktra zburzy?a ?ycie ponad 23 milionom Syryjczykw. Po?owa z nich musia?a ucieka? ze swoich domw- ponad 5 milionw w obawie o swoje ?ycie wyjecha?o z kraju. Sytuacja wci?? jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milinw ludzi, w tym 6 mln dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca ?w. Franciszka oraz na apel Konferencji Episkopatu Polski, biskup Zamojsko – Lubaczowski Marian Rojek postanowi?, ?e w naszej diecezji w niedziel?, 30 kwietnia br. Zostanie przeprowadzona zbirka ofiar do puszek, jako wyraz solidarno?ci z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo.

9. W przysz?? niedziel? dzie? imienin ks. Bpa Mariana Rojka. Pami?tajmy o Nim w naszych modlitwach, prosz?c o zdrowie dla Niego.

10. Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb. W okresie letnim sprz?tanie ko?cio?a odbywa si? co tydzie?, w sobot?.

11. Ofiary na k-?: bezim. z ul. Nowej, bezim. z D?ugiego Kata Wsi, p. Henryk Byra z Warszawy, bezim. z ul. Ko?ciuszki, "Bg zap?a?".

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Piotr Koprucha, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Anna Aleksandra Buzuk, panna z Teresina, par. Niepokalanw – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony