IV Niedziela Wielkanocna - 07.05.2017 r.

IV Niedziela Wielkanocna – 07.05.2017r.

1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, to 54 ?wiatowy Dzie? Modlitw o Powo?ania. Rozpoczynaj? si? kwartalne dni modlitw o powo?ania do s?u?by w Ko?ciele. W naszej parafii odpust ku czci ?w. Stanis?awa BM w Stanis?awowie. Suma odpustowa o godz. 12.30 w Stanis?awowie. Z tej racji nie b?dzie Mszy ?w. o tej godz. w ko?ciele parafialnym. Go?cimy dzisiaj ks. Piotra Brodziaka – prefekta WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, ktry przez ca?y dzie? g?osi homilie. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie odpustowej w Stanis?awowie modlitwa za zmar?ych w miesi?cu kwietniu po??czona z procesj? odpustow?. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. Jutro uroczysto?? ?w. Stanis?awa BM g?wnego Patrona Polski, odpust w Grecku Ko?cielnym.

3. W ?rod?, 10 maja o godz. 16.00 oraz w sobot?, 13 maja o godz. 10.00 spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do 1.komunii ?w. i ich rodzicw.

4. W czwartek, 11 maja o godz. 16.00 spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

5. W sobot?, 13 maja o godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

6. W przysz?? niedziel?, 14 kwietnia taca na WSD. Natomiast m?odzie? oazowa po Mszach ?wi?tych b?dzie rozprowadza?a ciasta, z ktrych dochd b?dzie przeznaczony na rekolekcje m?odzie?owe.

7. Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby.

8. Ofiara na ko?ci? – bezim. z Hamerni. Serdeczne "Bg zap?a?".

9. Duszpasterstwo S?u?by Zdrowia zaprasza wszystkie osoby pracuj?ce w S?u?bie Zdrowia na Diecezjaln? Pielgrzymk? do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie w sobot?, 13 maja. O godz. 10.00- R?aniec Fatimski, a o godz. 12.00 Msza ?w.

10. Terenowe Ko?o Przyjaci? Radia Maryja w Tarnogrodzie zaprasza na autokarow? pielgrzymk? na Jasn? Gr? dnia 20 maja br. na czuwanie modlitewne Odnowy w Duchu ?wi?tym. Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

11. Parafia p.w. Chrystusa Krla w Bi?goraju i Stowarzyszenie Jedno?? Ziemi Bi?gorajskiej organizuje w dniach 4-8 lipca br. Pielgrzymk? Rowerow? Bi?goraj – Jasna Gra. Zapisy do ko?ca maja w par. Chrystusa Krla w Bi?goraju. Szczeg?y na plakacie.

12. Zmar? ?.p. +Dariusz Kozyra z ul. 29 Marca. Termin pogrzebu nieustalony. Wieczne odpoczywanie…

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Aleksandra Oko?, panna z Jzefowa, par. tutejszej i Marcin Biszczanik, kaw. z par. NMP w Krasnobrodzie – zapowied? II.

- Piotr Dawid Korob, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Ewelina Kopi?ska, panna z Drzewiec Kolonia, par. W?wolnica – zapowied? I.

- Maciej Gontarz, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Anna Maria Prokop, panna z Nowego S?cza, par. NSPJ w Nowym S?czu – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony