V Niedziela Wielkanocna - 14.05.2017 r.

V Niedziela Wielkanocna – 14.05.2017r.

1. Dzisiaj taca na WSD. Po sumie zebranie Legionu Maryi – auksyliatorw w sali parafialnej. Po ka?dej Mszy ?w. m?odzie? oazowa rozprowadza ciasta, z ktrych dochd zostanie przeznaczony na rekolekcje m?odzie?owe.

2. Spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do 1.komunii ?w. odb?dzie si? w poniedzia?ek i ?rod?, o godz. 16.00. Spowied? dla dzieci I Komunijnych, ich rodzicw, chrzestnych i rodzin w pi?tek, 19 maja o godz. 16.00. Prace porz?dkowe wok? ko?cio?a w ?rod? po po?udniu, a sprz?tanie ko?cio?a w sobot? w godz. porannych.

3. We czwartek, 18 maja o godz. 16.00 spotkanie m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

4. W przysz?? niedziel?, 21 maja o godz. 11.00 uroczysto?? I Komunii ?w. Z tej racji nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 12.30.

5. Ofiary na ko?ci?: bezim. z ul. Le?nej "Bg zap?a?".

6. Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb.

7. W sobot?, 27 maja odb?dzie si? pielgrzymka do Radecznicy. Wyjazd sprzed ko?cio?a o godz. 8.00. Koszt ok. 20 z?. Zapisy w zakrystii.

8. W dniach 1-2 lipca br. organizowany jest z naszej diecezji autokarowy wyjazd na Oglnopolsk? Pielgrzymk? Nauczycieli i Wychowawcw na Jasn? Gr?. Koszt wyjazdu 135 z?. Szczeg?owe informacje na stronie Wydzia?u Katechetycznego naszej Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Piotr Dawid Korob, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Ewelina Kopi?ska, panna z Drzewiec Kolonia, par. W?wolnica – zapowied? II.

- Maciej Gontarz, kaw. z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej i Anna Maria Prokop, panna z Nowego S?cza, par. NSPJ w Nowym S?czu – zapowied? II.

- Stanis?aw Dzia?a, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Aleksandra Biszczanik, panna z Nowin, par. Majdan Sopocki - zapowied? I.

- ?ukasz Jakub Szyde?ko, kawaler i Karolina Biszczanik, panna, oboje z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony