VI Niedziela Wielkanocna - 21.05.2017 r.

VI Niedziela Wielkanocna – 21.05.2017r.

1. Dzisiaj w naszej parafii uroczysto?? I Komunii ?w., do ktrej przyst?pi 63 dzieci, 34 dziewczynek i 29 ch?opcw. Z tej racji nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 12.30. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Odpust w parafii Susiec.

2. Dzieci 1.komunijne uczestnicz? w Bia?ym Tygodniu we Mszach ?w. o godz. 18.00, a w pi?tek , 26 maja o godz. 16.30. Wyra?amy wdzi?czno?? ks. Tomaszowi za przygotowanie dzieci do I Komunii ?w., dzi?kujemy te? za pomoc p. ko?cielnemu, p. organi?cie, rodzicom dzieci za trosk? o wysprz?tanie ko?cio?a i placu przyko?cielnego.

3. W poniedzia?ek, wtorek i w ?rod? przypadaj? dni modlitw o urodzaje, czyli tzw. Dni Krzy?owe. W zwi?zku z tym od jutra po?wi?cenie pl dla mieszka?cw Jzefowa. O godz. 18.00 Msza ?w. w intencji mieszka?cw Jzefowa z poszczeglnych ulic, a po Mszy ?w. procesja wok? ko?cio?a z modlitw? o urodzaje i u?wi?cenie pracy ludzkiej. Na po?wi?cenie pl zapraszamy mieszka?cw:

- w poniedzia?ek z: ul. Ko?ciuszki, Romanowskiego, Cichej, Rynku, S?onecznej, Armii Krajowej i ?rdlanej

- we wtorek z: ul. Le?nej, Targowej, Zielonej, Przemys?owej, Us?ugowej, Pop?awskiego

- w ?rod? z: ul. Nowej, Grniczej, Batalionw Ch?opskich, Sosnowej, Kamiennej,

Pogodnej, Ogrodowej i Bi?gorajskiej

4. W czwartek, 25 maja o godz. 16.00 prba dla dzieci klas IV przed Rocznicow? Komuni? ?w. Spowied? dla tych dzieci w sobot?, 27 maja o godz. 11.00. Rodzicw prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w sobot? o godz. 11.30.

5. W pi?tek, 26 maja rozpocznie si? nowenna przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego. O godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej. Z tej racji Msza ?w. dla dzieci I Komunijnych o godz. 16.30. Tego dnia przypada Dzie? Matki. Pami?tajmy o Nich w naszych modlitwach.

6. W pi?tek o godz. 10.00 III Pielgrzymka Matek dzieci z niepe?nosprawno?ci? do Sanktuarium w Krasnobrodzie.

7. W sobot?, 27 maja w Sanktuarium Maryjnym w Tomaszowie Lubelskim odb?dzie si? Pielgrzymka M?odzie?y Bierzmowanej. Z naszej parafii m?odzie? jedzie pod opiek? ks. Marcina. Wyjazd sprzed ko?cio?a o godz. 9.20.

8. W przysz?? niedziel?, 28 maja Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. O godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onkw Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. O godz. 11.00 Komunia ?w. Rocznicowa dla dzieci klas IV. Taca na budownictwo sakralne. O godz. 13.30 na Placu przy Remizie OSP w Grnikach Jubileusz „90-lecia” Jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Grnikach wraz z przekazaniem samochodu po?arowego dla OSP Majdan Nepryski. O godz. 16.00 po?wi?cenie pl w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Borowina, Szopowe i ul. 29 Marca.

9. Ofiary na ko?ci? – bezim. z ul. Ko?ciuszki, p. Jan Szyma?ski z Grnik, bezim. z Niemiec „Bg zap?a?”

10. W zakrystii przyjmujemy zapisy na dwa wyjazdy pielgrzymkowe: I - do Medjugorie w terminie 15 – 23 lipca br. Koszt 500z? + 180 euro; II- do Medjugorie i W?och w terminie 18 – 28 sierpnia br. Koszt 650 z? + 370 euro.

11. Zmar? ?.p.+ Jan Kawa pochodz?cy ze Stanis?awowa. Pogrzeb jutro, 22 maja, /poniedzia?ek/ o godz. 15.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie…

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Stanis?aw Dzia?a, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Aleksandra Biszczanik, panna z Nowin, par. Majdan Sopocki - zapowied? II.

- ?ukasz Jakub Szyde?ko, kawaler i Karolina Biszczanik, panna, oboje z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony