Wniebowst?pienie Pa?skie - 28.05.2017 r.

Wniebowst?pienie Pa?skie (VII Niedziela Wielkanocna) – 28.05.2017r.

1. Dzisiaj Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. O godz. 11.00 Komunia ?w. Rocznicowa dla dzieci klas IV. Taca na budownictwo sakralne. O godz. 13.30 na Placu przy Remizie OSP w Grnikach Jubileusz „90-lecia” Jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Grnikach wraz z przekazaniem samochodu po?arowego dla OSP Majdan Nepryski. O godz. 16.00 po?wi?cenie pl w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Szopowe i ul. 29 Marca. Po?wi?cenie pl w Borowinie zostanie odprawione w p?niejszym terminie z racji prac drogowych w tej miejscowo?ci. O godz. 19.00 spotkanie Katolickiego Przymierza M??czyzn im. Bogdana Ja?skiego Bracia Zmartwychwstania.

  1. W ?rod?, 31 maja odb?dzie si? Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Sanktuarium w Krasnobrodzie. Msza ?w. o godz. 11.30.
  2. W czwartek, 01 czerwca rozpoczynamy nabo?e?stwa czerwcowe do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, ktre b?d? odprawiane codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Tego dnia naszymi modlitwami ogarniamy wszystkie dzieci z racji przypadaj?cego Dnia Dziecka. O godz. 16.00 spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

4. W tym tygodniu 1.pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie, w pi?tek o godz. 15.30.

5. W sobot?, 03 czerwca ?wi?cenia kap?a?skie w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00. Z racji 25-lecia Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej wszystkie dekanaty diecezji odbywaj? w roku jubileuszowym pielgrzymk? do Katedry w Zamo?ciu. Nasz dekanat Jzefowski wraz z dekanatem Krasnobrd ma zaplanowan? pielgrzymk? w najbli?sz? sobot?, 03 czerwca. W programie: o godz. 18.00 Msza ?w. z homili?, procesja R?a?cowa wok? Katedry, adoracja Naj?w. Sakramentu, Apel Maryjny. Z tej racji adoracja Eucharystyczna z racji 1. soboty miesi?ca zostanie przeniesiona do Katedry Zamojskiej. Parafianie, ktrzy chcieliby uczestniczy? w tej uroczysto?ci mog? zapisywa? si? ju? dzisiaj w zakrystii. Zapisy do ?rody, przejazd bezp?atny, koszty wyjazdu pokryje parafia. Wyjazd sprzed ko?cio?a o godz. 16.30.

6. W przysz?? niedziel?, 04 czerwca uroczysto?? Zes?ania Ducha ?w. - Zielone ?wi?tki i 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu maju. O godz. 16.00 po?wi?cenie pl w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Majdan Nepryski, Siedliska, Hamernia.

7. Codziennie po nabo?e?stwie majowym odprawiana jest Nowenna przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego.

8. Rodzicom dzieci Komunii Rocznicowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W najbli?sz? sobot? prosimy nadal mieszka?cw ul. 29 Marca.

9. Ofiary na k-?:- od rodzicw dzieci przyst?puj?cych do 1.szej Komunii ?w, bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z D?ugiego K?ta Osady, bezim., „Bg zap?a?”

10. W dniu 15 czerwca /Bo?e Cia?o/ jest organizowany wyjazd do Rzeszowa na koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Koszt 25 z?. Zapisy w zakrystii.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- ?ukasz Lipian, kaw. z Hamerni, par. tutejszej i Agata Trze?niowska, panna z Majdanu Sopockiego II, par. Majdan Sopocki – zapowied? I.

- Mariusz ?okaj, kaw. z Borowiny i Agnieszka Radymiak, panna z Jzefowa, oboje par. tutejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony