Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego - 04.06.2017 r.

Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego –04.06.2017r.

1. Dzisiaj uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego - Zielone ?wi?tki. O godz. 9.30 Msza ?w. z racji 74 rocznicy pacyfikacji Jzefowa. O godz. 16.00 po?wi?cenie pl w: Majdanie Nepryskim, Siedliskach, Hamerni. Po wieczorowej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. Jutro drugi dzie? Zielonych ?wi?t – NMP Matki Ko?cio?a. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie Msza ?w. w ko?ciele i po?wi?cenie pl o godz. 11.00. Po po?udniu o godz. 16.00 po?wi?cenie pl: D?ugi K?t Wie?, Samsonwka i Potok - Senderki /Senderki/.

3. W czwartek, 08 czerwca ?wi?to Jezusa Chrystusa Najwy?szego i Wiecznego Kap?ana.

4. W sobot?, 10 czerwca o godz. 10.00 spotkanie dla m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

5. W przysz?? niedziel?, 11 czerwca Uroczysto?? Naj?wi?tszej Trjcy – ko?czy si? okres Komunii ?w. wielkanocnej. Odpust w parafii Bondyrz. O godz. 16.00 po?wi?cenie pl: Grniki Nowe, Grniki Stare i Borowina. W ramach kampanii „Pola Nadziei” po Mszy ?w. o godz. 11.00 b?dzie prowadzona kwesta na rzecz Hospicjum Santa Galla w ?abu?kach Pierwszych. Ofiarodawcy otrzymaj? kwiaty ?onkili wykonane przez Przedszkole im. Ha?aba?y w Jzefowie.

6. Dzi?kujemy Nadle?nictwu Jzefw za ofiarowane brzzki na Zielone ?wi?ta.

7. Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Batalionw Ch?opskich, ktrych prosimy o pomoc w najbli?sz? sobot? po spotkaniu m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania, czyli ok. godz. 11.00.

8. Ofiara na ko?ci?- bezim. z Majdanu Nepr. „Bg zap?a?”

9. Caritas Parafii organizuje w dniu 13 czerwca br. wyjazd do Sanktuarium ?w. Antoniego w Radecznicy. Koszt wyjazdu 20 z?. Zapisy w zakrystii do 11 czerwca. Wyjazd o godz. 7.30 z placu przyko?cielnego.

10. Przyjmujemy rwnie? zapisy na koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha” do Rzeszowa dnia 15 czerwca br./Bo?e Cia?o/. Koszt 25 z?.

11. Na placu przy Szkole Podstawowej w Jzefowie odb?dzie si? dzisiaj VII Festyn Rodzinny oraz XV Ma?y Festiwal Piosenki Dzieci?cej o „Jzefowskiego S?owika”. Organizatorzy zapraszaj?.

12. Terenowe Ko?o Przyjaci? Radia Maryja w Tarnogrodzie organizuje autokarow? pielgrzymk? na Jasn? Gr? do Cz?stochowy dnia 09 lipca br. na uroczysto?? 26 rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- ?ukasz Lipian, kaw. z Hamerni, par. tutejszej i Agata Trze?niowska, panna z Majdanu Sopockiego II, par. Majdan Sopocki – zapowied? II.

- Mariusz ?okaj, kaw. z Borowiny i Agnieszka Radymiak, panna z Jzefowa, oboje par. tutejszej – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony