XI Niedziela Zwyk?a - 18.06.2017 r.

XI Niedziela Zwyk?a – 18.06.2017r.

1. Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. We wtorek, 20 czerwca pielgrzymka Liturgicznej S?u?by O?tarza do Zamo?cia z racji jubileuszu 25-lecia diec. Zamojsko-Lubaczowskiej. O godz. 9.30 Msza ?w. w Katedrze Zamojskiej.

3. W czwartek, 22 czerwca zako?czenie Oktawy Bo?ego Cia?a. O godz. 18.00 Msza ?w. z procesj? do czterech o?tarzy i po?wi?cenie wianuszkw. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?cw: I – Jzefowa – przy Grocie Matki Bo?ej, pozosta?e trzy przy kapliczkach : II – Majdanu Nepryskiego, III – Samsonwki, IV – Hamerni.

4. W czwartek o godz. 16.00 spotkanie m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania.

5. W pi?tek, 23 czerwca Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Dzie? modlitw o U?wi?cenie Kap?anw. O godz. 17.00 Msza ?w. zako?czona procesj? eucharystyczn? wok? ko?cio?a. Msza ?w. w intencji Janiny Pasierbiewicz, Jana, Grzegorza, Stefanii Gaj, Micha?a i Stefanii Ksi?dz zostanie odprawiona o godz. 7.00. Natomiast o godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej. Nie obowi?zuje wstrzemi??liwo?? od pokarmw mi?snych.

6. W sobot?, 24 czerwca Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela. Dzie? imienin Biskupa Seniora Jana ?rutwy. Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

7. W przysz?? niedziel?, 25 czerwca o godz. 11.00 Msza ?w. dzi?kczynna na zako?czenie roku szkolno – katechetycznego 2016-2017. Spowied? dla uczniw w sobot?, 24 czerwca od godz. 17.30. W przysz?? niedziel? po ka?dej Mszy ?w. m?odzie? oazowa b?dzie rozprowadza?a ciasta, z ktrych dochd zostanie przeznaczony na rekolekcje wakacyjne.

8. Ofiary na k-?: bezim. z ul. Nowej, bezim. z Siedlisk, "Bg zap?a?".

9. Mieszka?com ul. Batalionw Ch?opskich dzi?kujemy za w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 2 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Sosnowej.

10. Dzi?kujemy za liczny udzia? wiernych w procesji Bo?ego Cia?a, za przygotowanie pi?knych o?tarzy i za ofiarowane kwiaty do ko?cio?a. Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy brali czynny udzia? w procesji: nie?li chor?gwie, feretrony: dzieciom, m?odzie?y, paniom w strojach ludowych i stra?akom. Policji dzi?kujemy za zabezpieczenie trasy procesji.

11. W dniach 4-7 lipca br. odb?dzie si? w Zwierzy?cu 7. Exodus M?odych. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

12. Proboszcz Parafii ?ukowa i Wjt Gminy ?ukowa zapraszaj? na uroczysto?? religijno – patriotyczn? z okazji 73. Rocznicy Najwi?kszej Bitwy Partyzanckiej w Polsce, ktra odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 25 czerwca obok cmentarza partyzanckiego w Osuchach. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

13. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Pawe? Pieczykolan, kaw. z Tereszpola – Zaorendy, par. Tereszpol i Aleksandra Oleszek, panna z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? II.

- Karol Mielniczek, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Diana Pirg, panna z Tarnawatki, par. ?w. Ap. Piotra i Paw?a w Tarnawatce – zapowied? I.

-Marcin Grytczuk, kaw. z W?odawy, par. NSPJ we W?odawie i Joanna Beba, panna z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony