XIII Niedziela Zwyk?a - 02.07.2017 r.

XIII Niedziela Zwyk?a – 02.07.2017r.

1. Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu czerwcu.

2. Od dzisiaj do ostatniej niedzieli sierpnia /27 sierpnia/ b?dzie obowi?zywa? wakacyjny porz?dek Mszy ?w. : godz. 7.00, 9.30, 11.00- suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00.

3. Od dzisiaj przyjmujemy zapisy na XXXV Piesz? Pielgrzymk? z Zamo?cia na Jasn? Gr?. M?odzie? do lat 15 w??cznie pielgrzymuje w towarzystwie osoby pe?noletniej, w wieku od 16 do 18 lat w?druje za pisemn? zgod? rodzicw, przedstawion? przy zapisie. Wpisowe wynosi 100 z?. Z my?l? o grupie duchowej zosta? przygotowany program radiowy przez KRZ, ktry b?dzie si? rozpoczyna? o godz. 15.00 Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego, a ok. godz. 20.00 b?dzie transmitowany Apel pielgrzymkowy. Mo?na ufundowa? stypendium pielgrzymkowe w kwocie 100 z? dla osoby, ktra b?dzie si? modli? w intencjach ofiarodawcw z funduszu pielgrzymkowego.

4. W czwartek, 06 lipca patronalne ?wi?to Apostolstwa Chorych.

5. W tym tygodniu 1.pi?tek miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.

6. W pi?tek, 07 lipca rozpocz?cie Nowenny do Matki Bo?ej Szkaplerznej. B?dzie ona odprawiana codziennie o godz. 17.30, a w niedziel? p? godziny przed sum?. Zapraszamy czcicieli MB Szkaplerznej nosz?cych szkaplerz.

7. W przysz?? niedziel?, 09 lipca taca na WSD. Odpust w par. Majdan Sopocki.

8. Mieszka?com ul. Sosnowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osb. Kolejka przechodzi na mieszka?cw ul. Nowej.

9. Ofiary na k-?: bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Grniczej, "Bg zap?a?".

10. Wyra?amy podzi?kowanie Wolontariuszom Caritas i parafianom za przygotowanie w dniu wczorajszym pocz?stunku dla pielgrzymw udaj?cych si? z ?ukowej, Chmielka i Grecka Ko?cielnego do Krasnobrodu.

11. W ubieg?ym tygodniu zosta?y zako?czone prace przy remoncie kuchni na plebanii. Jednocze?nie rozpocz?li?my prace zwi?zane z malowaniem dachu na plebanii.

12. W tym tygodniu od wtorku do pi?tku, czyli od 4 do 7 lipca odb?dzie si? w Zwierzy?cu Exodus M?odych. Zapraszamy m?odzie? i ch?tnych do wzi?cia udzia?u w tym wydarzeniu. Wszystkie informacje o programie, kosztach uczestnictwa i zapisach znajduj? si? na stronie internetowej:www.exodusmlodych.pl, jak rwnie? na plakacie wywieszonym na tablicy og?osze?.

13. Katolickie Stowarzyszenie M?odzie?y „Nadzieja” organizuje 09 lipca /niedziela/ XVIII Oglnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „SOLI DEO” – Bi?goraj 2017r. Szczeg?y na tablicy og?osze?.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Jacek Grzyb, kaw. i Paulina Gontarz, panna oboje z Majdanu Nepryskiego, par. tutejszej – zapowied? II.

- Mateusz Nie?pia?, kaw. z Jzefowa, par. tutejszej i Mariola Paw?owska, panna z Aleksandrowa, par. M.B. Nieustaj?cej Pomocy – zapowied? II.

- Grzegorz ?muda, kaw. z Malewszczyzny, par. Opatrzno?ci Bo?ej w Bondyrzu i Katarzyna Mazur, panna ze Stanis?awowa, par. tutejszej – zapowied? II.

- Mateusz Lipian, kaw. z Hamerni i Natalia Kozyra, panna z Jzefowa, oboje par. tutejszej – zapowied? II.

- Damian Kmie?, kaw. i Amelia Pu?niak, panna oboje z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? II.

- Kamil Myrdak, kaw. z Bukowska, par. Podwy?szenia Krzy?a ?w. i Agnieszka Szpinda, panna z Jzefowa, par. tutejszej – zapowied? II

- Pawe? Telicki, kaw. z Horyszowa, par. Przemienienia Pa?skiego i Magdalena Mazurkiewicz, panna z Samsonwki, par. tutejszej – zapowied? II.

- Damian Lipian, kaw. ze Stanis?awowa, par. tutejszej i Katarzyna Detmer, panna z Daventry w Wielkiej Brytanii, par. Mi?osierdzia Bo?ego w Rugby – zapowied? I.

- Kamil ?azorczyk, kaw. z ?ukowej, par. Wniebowzi?cia NMP i Anna Kadamus, panna z Szopowego, par. tutejszej – zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony