XXVII Niedziela Zwyk?a - 08.10.2017 r.

XXVII Niedziela Zwyk?a – 08.10.2017r.

1. Dzisiaj XVII Dzie? Papieski upami?tniaj?cy Pontyfikat ?w. Jana Paw?a II, ktremu towarzyszy my?l: ”Id?my naprzd z nadziej?”. Zbirka ofiar do puszek na Fundusz Stypendialny "Dzie?o Nowego Tysi?clecia" – ?ywy pomnik pontyfikatu ?w. Jana Paw?a II.

2. Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. i ich rodzicw. Dzieci otrzymaj? r?a?ce. Po sumie zebranie Legionu Maryi – cz?onkw wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

3. W pi?tek, 13 pa?dziernika o godz. 17.00 Wielka Nowenna Fatimska. W Konkatedrze w Lubaczowie zako?czenie peregrynacji Krzy?a ?w. Jana Paw?a II.

4. W sobot?, 14 pa?dziernika Dzie? Edukacji Narodowej. Z tej racji nabo?e?stwo r?a?cowe zostanie odprawione w intencji nauczycieli i pracownikw o?wiaty, a o godz. 10.00 – Msza ?w. w intencji nauczycieli i pracownikw o?wiaty. O godz. 9.00 turniej pi?ki no?nej w Su??cu dla ministrantw.

5. W przysz?? niedziel?, 15 pa?dziernika po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie Rady Duszpastersko – Ekonomicznej w sali parafialnej. Zapraszamy wszystkich pa?stwa radnych.

6. W nawi?zaniu do pro?by Konferencji Episkopatu Meksyku, po tragicznym w skutkach trz?sieniu ziemi, ktre nawiedzi?o tamten kraj, biskupi polscy apeluj? o zorganizowanie w diecezjach Dnia Pomocy Ofiarom Trz?sienia Ziemi w Meksyku – „Ko?ci? w Polsce dla Meksyku”. W zwi?zku z powy?szym w przysz?? niedziel?, 15 pa?dziernika w ko?cio?ach naszej diecezji przeprowadzona b?dzie zbirka ofiar pieni??nych do puszek na ten cel.

5. Mieszka?com ul. Kamiennej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby.

6. Ofiara na ko?ci? – bezim. z ul. Kamiennej, ofiara od pielgrzymw akcji „R?aniec do Granic” na podstaw? pod monstrancj? - „Bg zap?a?”

7. Legion Maryi w naszej parafii obchodzi 25 – lecie powstania. Z tej racji w najbli?sz? sobot?, 14 pa?dziernika o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w ko?ciele. Druga cz??? ?wi?towania odb?dzie si? w Miejskim O?rodku Kultury. Na te uroczysto?ci zapraszamy cz?onkw Legionu Maryi oraz sympatykw – czcicieli Matki Bo?ej.

8. Terenowe Ko?o Przyjaci? Radia Maryja w Tarnogrodzie zaprasza na dwudniow? autokarow? pielgrzymk? do Sok?ki, ?wi?tej Wody i Kodnia w dniach 21 -22 pa?dziernika br./sobota, niedziela/ Szczeg?y na tablicy og?oszeniowej.

9. Zach?camy do lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”. W najnowszym numerze wyj?tkowy dodatek – mini informator o Nowennie Pompeja?skiej- model odmawiania, harmonogram dni, teksty modlitw.

10. Modlitwa.

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Micha? ?ukasz Nie?cior kaw. z Samsonwki, par. tutejszej i Karolina Gol?dzinowska, panna z Jzefowa, par. ?w. Jana Chrzciciela – zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony