UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – 25.12.2019r.

UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA   PAŃSKIEGO – 25.12.2019r.1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Porządek Mszy św.: godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie ma Mszy św. o godz. 17.00. W Stanisławowie o godz. 11.00.

2. Życzenia świąteczne nadesłali:
- Pasterze naszej diecezji /odczytać/
-Senatorzy i Parlamentarzyści
-  z Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie
- Starostwo w Biłgoraju
- Burmistrz Józefowa i Władze Samorządowe /odczytać/
- Placówki Oświatowe i Instytucje oraz Zakłady Pracy i Przedsiębiorstwa z terenu naszej parafii
- NZOZ "Nasze Zdrowie" w Józefowie
- Ośrodki Pomocy Społecznej w Józefowie i z terenu parafii
- Stowarzyszenia, Zakłady Pracy,  Pensjonaty i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze z terenu naszej parafii
- Kapłani, Misjonarze, Siostry i Bracia Zakonni i  inni
- Parafianie zamieszkali poza parafią i miejscowi
- rodacy

3. Dziękujemy za pomoc w dekorowaniu kościoła: p. kościelnemu, p. Aleksandrowi Łazorczykowi, księżom: ks. Tomaszowi i ks. Marcinowi a przede wszystkim Grupie Dekoracyjnej naszego kościoła i  wielu parafiankom, które wykonały przepiękne bombki i inne ozdoby choinkowe. Kwiaciarni Państwa Gromek z Długiego Kąta dziękujemy za wykonanie stroików na bocznych ołtarzach.  Nadleśnictwu Józefów jesteśmy wdzięczni za świerki ofiarowane do kościoła.  Dziękujemy również p. Januszowi Nieściorowi za świerki z własnej plantacji.

4. Jutro, 26 grudnia przypada Święto Św. Szczepana. Porządek Mszy św. niedzielny.    Po każdej Mszy św. błogosławienie owsa. Taca na Kapłański Fundusz Zdrowotny.

5. W czwartek, 27 grudnia wspomnienie św. Jana Ewangelisty. Msze św. o godz. 9.30 i 17.00. Na każdej Mszy św. błogosławienie  i udzielanie wina. Będziemy mogli też przynieść i poświęcić wino w kościele.   

6. Na bocznych ołtarzach ustawione są puszki wyborcze, do których  prosimy wrzucać kartki z imieniem i nazwiskiem kandydata na radnego, może być także dotychczasowy radny. Wybory do rady Duszpastersko Ekonomicznej odbędą się 05 stycznia 2020r.

7. W ubiegłym tygodniu były prowadzone prace przy renowacji słupków ogrodzeniowych naszego kościoła oraz kapliczek na placu przykościelnym. Powyższe prace nie zostały jeszcze ukończone i będą wykonane na wiosnę przyszłego roku. Prace powyższe prowadzi firma J.V. Jarosława Wojciechowskiego z Wożuczyna.

8. Pragniemy podać do wiadomości, że jesienią tego roku zostały odrestaurowane 2 pomniki na cmentarzu grzebalnym. Pierwszy pomnik ś.p. Jana Gontaża z napisem: ŻYŁ LAT 12, ZMARŁ 9 WRZEŚNIA 1910 r. i pozostał w tym samym miejscu. Drugi pomnik zniszczony i porzucony z napisem: ś. p.  ROZALYI Z MALCÓW MARGOLOWA , ŻYŁA LAT 47 ZMARŁA w 1902 r. został odrestaurowany i postawiony na placu przykościelnym od strony przedszkola. Obie prace wykonał p. Jan Pastuszek z funduszu zebranego podczas kwesty na cmentarzu 01 listopada br. Ponadto do stajenki betlejemskiej p. Janek wykonał nową rzeźbę baranka, która została ustawiona wewnątrz stajenki. Dziękujemy za włożony wkład w powyższe prace, a ofiarodawcom za ofiary pieniężne na te prace.

9. Rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Pragniemy przypomnieć, że wizyta duszpasterska nazywana też kolędą ma na celu spotkanie duszpasterza z rodziną, wspólną modlitwę w intencji rodziny połączoną z błogosławieństwem domu.  Ofiary składane na kościół będą przeznaczone na renowację dwóch bocznych ołtarzy w kościele:  Św. Józefa i drugi ołtarz boczny Chrystusa Ukrzyżowanego. Obecnie jesteśmy na etapie otrzymania pozwolenia na te prace konserwatorskie od Komisji Artystyczno-Budowlanej przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu i od Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie O/ w Zamościu. Nadzór nad powyższymi pracami będą sprawowali konserwatorzy zabytków z firmy J.V. Jarosława Wojciechowskiego.
10. Planowana wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
- w piątek, 27 grudnia od godz. 10.30 – Hamernia.                   
- w sobotę, 28 grudnia od godz. 8.30 – Samsonówka
od godz. 17.30 – ul. Romanowskiego, ul.  Cicha

11. Niech dzisiejsza zaduma nad Betlejem i tym, co się tam wydarzyło, skłoni nas do refleksji nad własnym życiem. Niech ten piękny czas uczy nas miłości do Boga, do siebie nawzajem. Radujmy się więc, gdyż Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy Bożego pokoju, miłości i radości.


Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony